Jana a Faust

„Většina dnešních filmů je prostě odpad. Odpad podporovaný žurnalisty, kteří referují o filmech, které za to nestojí. Divákům pak chybí kompas.

Umění povědomí o životě probouzí, povyšuje ho. Kino pak opouštíte s větší jasnozřivostí. Murnauova Fausta jsem poprvé viděl teprve nedávno. Vycházel jsem z kina změněný. Faust je jedna z těch kinematografických vizí, která divákovi sdělí cosi o existenci jako takové.

Že jsem filmař-filozof? Ale to přece platí pro všechny filmaře, že jsou filozofové. Aspoň pro všechny velké filmaře. Je to Rossellini, je to Bergman, je to Fellini, je to Antonioni, je to Murnau. Kde chybí myšlení, chybí skutečná kinematografie.“

Bruno Dumont (leden 2020)

Seznam filmů