Cykly

 • Lindsay Anderson / Free Cinema

  Lidi si už dneska neuvědomují, jak vypadal před Free Cinema britský film, utopený v mešťáctví a konformismu. Jak nicotný byl co se týče formy. Free Cinema, to byla zuřivá reakce proti establišmentu politickému a kulturnímu. Jejím nezpochybňovaným a velmi charismatickým vůdcem se stal Lindsay Anderson. On a Karel Reisz založili…

 • Piccoli Trintignant hommage

  Pandemické měsíce zavřených nebo jen velmi pozvolna znovu se otevírajících kulturních institucí nám nedovolily rozloučit se s celou řadou osobností filmového světa tak, jak by si to zasloužily. To se týká především dvou z největších evropských filmových herců: Michela Piccoliho a Jeana-Louise Trintignanta. První odešel 12.…

 • film před sto lety

  Permanentní cyklus věnovaný filmům, od jejichž vzniku uplynulo více než sto let. Projekce vzácných kopií filmů ze sbírek NFA s živým hudebním doprovodem.    

 • milníky

  Nejrůznějších best of žebříčků koluje na imdb i na nejrozličnějších jiných fórech filmových fanoušků víc, než je zdrávo. Otázka, které tituly z historie filmu jsou tedy ty opravdu „nejlepší“, nicméně nedala spát už lidem žijícím dávno před vznikem internetu. Filmoví historici a kritici s určitou odbornou reputací a…

 • Czech Sight

  Žádné žebříčky, nebudu se podílet, nemám to ráda. Je to jako známkování ve škole. …

 • AfroFilmes: Entre as estrelas e o ativismo / Mezi hvězdným nebem a aktivismem

  Národní filmový archiv pečuje nejen o filmové kopie českých, ale také významných zahraničních snímků. V souvislosti s připomínkami 80 let fungování NFA přinášíme třídenní minifestival AfroFilmes. …

 • lucidní kino

  Cyklus filmů věnovaný spektáklu a kinematografii nepopsatelného. Snová logika narativu. Kontroverzní myšlenky i jejich nositelé. Neohrožené tvůrčí vize a nevyhnutelné kolize s dobovými konvencemi. Iniciační okamžiky filmového fanouškovství, zrody a pády populární kultury a komercionalizovaného i undergroundového kultu. Byl Georges…

 • hranice (…)

  Cyklus filmů zaměřený na hranice geografické, meze porozumění, problematiku hosté versus domácí a nepřekročitelné čáry vyryté do písku. …

 • paralelní kino

  vždy v pondělí v kině Ponrepo …

 • film a klima

  Pravidelný cyklus zaměřený na projekce filmů s hosty, kteří reflektují globální klimatické změny v co možná nejširším kontextu a z nečekaných perspektiv.

 • Ponrepo dětem

  Ponrepo dětem jsou nedělní filmové programy zaměřené především na dětské diváky. Promítáme každou neděli od 15 hodin. …