bella ciao – protinacistický odboj ve filmu

Druhá světová válka proměnila uspořádání světa. Jedním z jejích následků byla polarizace států na dva tábory stojící v politicko-ideologické opozici. Většina východoevropských zemí se na čtyři desetiletí ocitla v zájmové sféře Sovětského svazu. Synchronizované směřování implikovalo mimo jiné také jednotný výklad nedávných událostí: kolektivní odsouzení německého národa i všech rozvracečů, oslava Rudé armády a uvědomělých partyzánů, vítězství lidu završené přechodem k zidealizovanému socialismu. Kinematografie východního bloku tuto interpretaci nejen podporovaly, ale podílely se i na jejím posilování. Atraktivní mnohovrstevnaté téma druhé světové války navíc nabízelo celou řadu možných vyprávění, které se zdaleka nemusely rozvíjet uprostřed bojů.

V přehlídce uspořádané k 75. výročí konce druhé světové války jsme se zaměřili na snímky odehrávající se na jejím konci, nebo bezprostředně po něm. Výběr reprezentuje nejen státy bývalého východního bloku, ale zastoupena je také Jugoslávie, která do tohoto společenství od roku 1948 nepatřila. Pro tamější kinematografii byla typická partyzánská tematika. Činnost jednotlivců i celých odbojových skupin připomínáme jako motiv, který byl pro své akčně-dobrodružné projevy filmařsky přitažlivý a zároveň ideově vhodně působivý. Ilegální bojovníci navíc nestáli jen na jedné straně složitého střetu. Závěr války ovšem neznamenal jen konec zápolení. Nabídl nový začátek těm, kteří se dočkali osvobození, i těm, jejichž život se ještě ani nestihl pořádně rozvinout.