bella ciao – protinacistický odboj ve filmu

Druhá světová válka proměnila uspořádání světa. Jedním z jejích následků byla polarizace států na dva tábory stojící v politicko-ideologické opozici. Většina východoevropských zemí se na čtyři desetiletí ocitla v zájmové sféře Sovětského svazu. Synchronizované směřování implikovalo mimo jiné také jednotný výklad nedávných událostí: kolektivní odsouzení německého národa i všech rozvracečů, oslava Rudé armády a uvědomělých partyzánů, vítězství lidu završené přechodem k zidealizovanému socialismu. Kinematografie východního bloku tuto interpretaci nejen podporovaly, ale podílely se i na jejím posilování. Atraktivní mnohovrstevnaté téma druhé světové války navíc nabízelo celou řadu možných vyprávění, které se zdaleka nemusely rozvíjet uprostřed bojů.

 

Seznam filmů