Sándor Sára

Výtvarný styl několika významných filmů modernistického období v Maďarsku byl vytvářen Sándorem Sárou (1933–2019), jedním z největších maďarských kameramanů. Bývalý absolvent Akademie divadelního a filmového umění v Budapešti a zakládající člen Studia Bély Balázse spolupracoval zejména se svými vrstevníky Istvánem Gaálem (Proud), Istvánem Szabóem (Otec, Hasičská ulice 25), Zoltánem Huszárikem (Sindibád) a Ferencem Kósou (Deset tisíc sluncí, Jediná zbraň). Od roku 1960 natáčel ceněné krátké experimenty ve vlastní režii, v sedmdesátých letech pak přešel k celovečerním hraným snímkům.

 

Seznam filmů