C jako Orfeus

Naivní otázku, zda je film umění, nedokážu pochopit. V něčem, co přináší nesrovnatelnou poezii, by bylo bláhové nevidět umění, a dokonce velké umění. Jak nadšený by musel být Shakespeare, kdyby znal tento stroj, který snu propůjčuje tvar… a Mozart, kdyby mohl předehru Kouzelné flétny natočit na film! (1946)

Neexistuje filmová produkce. To je k smíchu. Neexistuje přece ani žádná produkce literatury, malířství, hudby. Krásný film je náhodou, žertem porušujícím dogma. Existují filmy nedbající na pravidla, filmy kacířské, prokleté. Jejich sklepem-pokladnicí je filmotéka. To jsou filmy, které chceme obhajovat. (1949)

Jean Cocteau

Seznam filmů