Švankmajer 85

„Filmová tvorba Jana Švankmajera, při vší nepředvídatelnosti a klikatosti svého vývoje, přec jeví určité základní proměny svého zacílení a vlastního smyslu. Dalo by se říci, že tímto předělem je právě film Zahrada. Jako by zde byl ukončen jakýsi proces zrání, ukončeno období nediferencované infantilní agresivity, jako by zde počal přesun k zralejším postojům ke skutečnosti, jejíž obrysy – konkrétní iracionality – jsou odhalovány s rostoucím nadhledem. Agresivní šok stále více ustupuje intervencím humoru v jeho nejobjektivnějších polohách.“

Ludvík Šváb


Seznam filmů