Byli jsme to my?

Cyklus Byli jsme to my? představuje několik československých filmů, jež vznikly kolem přelomového roku 1989, od jehož uplynutí si v tomto roce připomínáme třicet let. Filmy natočené na samém sklonku minulého režimu, v uvolněnější atmosféře tzv. přestavby, mnohdy otevřeně a na svou dobu odvážně pojímaly různé dobové problémy či zapovězená témata. Do kin se ale řada z nich dostala až v roce 1990, tedy v době, kdy společnost čelila úplně novým výzvám budování demokratického a kapitalistického řádu. Tyto filmy tak rychle ztratily na aktuálnosti a ve své době zapadly. Přitom dnes představují významný historický pramen vypovídající o tomto dynamicky se proměňujícím období našich nedávných dějin. Celý cyklus je tak příležitostí vrátit se na konec osmdesátých a začátek devadesátých let a nahlédnout je z nepříliš známého úhlu. Dobový kontext většiny filmů představí v krátkém úvodu historici z Akademie věd ČR.

Seznam filmů