Byli jsme to my?

Cyklus Byli jsme to my? představuje několik československých filmů, jež vznikly kolem přelomového roku 1989, od jehož uplynutí si v tomto roce připomínáme třicet let. Filmy natočené na samém sklonku minulého režimu, v uvolněnější atmosféře tzv. přestavby, mnohdy otevřeně a na svou dobu odvážně pojímaly různé dobové problémy či zapovězená témata. Do kin se ale řada z nich dostala až v roce 1990, tedy v době, kdy společnost čelila úplně novým výzvám budování demokratického a kapitalistického řádu. Tyto filmy tak rychle ztratily na aktuálnosti a ve své době zapadly. Přitom dnes představují významný historický pramen vypovídající o tomto dynamicky se proměňujícím období našich nedávných dějin. Celý cyklus je tak příležitostí vrátit se na konec osmdesátých a začátek devadesátých let a nahlédnout je z nepříliš známého úhlu.

Cyklus pořádá Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Do dobového kontextu většinu filmů uvedou historici a historičky zabývající se výzkumem dějin pozdního socialismu a postsocialismu. S úvodními slovy vystoupí Veronika Pehe, Vítězslav Sommer, Martin Franc, Jan Mervart, Marta Edith Holečková, Milan Ducháček a Petr Frinta.

Byli jsme to my? cycle is English friendly:

Cycle Was it us? presents several Czechoslovak films made around the turn of the decisive 1989. Thirty years have passed from that time. Films made at the very end of the previous regime and in a more relaxed atmosphere of the so-called reconstruction often quite openly and for their time very boldly exposed various contemporary problems as well as explored officially forbidden topics. The majority of these films, however, firstly came to national cinemas only in 1990; at a time when society was already in a completely different environment with challenges of building a capitalist democracy with an entirely new mentality. As the result, the films quickly lost their momentum to become merely the rotting remnants of their own time. Yet today they present an important historical source that can tell us more of this dynamically changing period of Czechoslovak recent history. The whole cycle is thus an opportunity to go back to the late 80’s and early 90’s and look at them from an unknown perspective.

Cycle is organized by the Národní filmový archiv, Prague in cooperation with the Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Most of the films will be put into the contemporary context by historians dealing with the history of late socialism and post-socialism. The introductory words will be performed by Veronika Pehe, Vítězslav Sommer, Martin Franc, Jan Mervart, Marta Edith Holečková, Milan Ducháček and Petr Frinta.


Seznam filmů