Pocta Eduardu Grečnerovi

„Nová vlna pátrala v lidském podvědomí a podařilo se jí prezentovat to, o čem běžný příběh nedokáže vyprávět. Pamatuji si na některé Chabrolovy nebo Godardovy filmy. Vdaná žena byla pro mne impulzem, jak vytvořit umělecké dílo. Potom jsem viděl Resnaisovy filmy. Jejich struktura je oslňující, nejsou svázané s příběhem, najednou z nich ční otázky, záhady. To bylo pro mě velmi přitažlivé.“

Eduard Grečner

 

Dramaturg, scenárista, herec, esejista, pedagog. Ale především básník a filmař. V tvorbě Eduarda Grečnera nelze jedno od druhého oddělit. Začínal poezií, publikovanou koncem čtyřicátých let ve slovenských studentských časopisech. Když se později dostal k filmové režii, zastával svoji osobitou koncepci „filmu jako volného verše“. Tu představil jak v trojici svých mistrných filmů z šedesátých let, tak v textech, otištěných v té době v předních kulturních časopisech na Slovensku. Dnes, když už opět netočí, se Grečner vrátil k poezii výhradně literární.

Eduard Grečner (1931) byl začátkem padesátých let přijat na pražskou FAMU, kterou zahájil studiem režie, ale ze zdravotních důvodů přestoupil na dramaturgii. Studium však nedokončil, neboť roku 1954 odešel pracovat do bratislavského filmového studia Koliba nejprve jako lektor a posléze jako dramaturg a scenárista. Ve stejné době se věnoval publicistické činnosti na stránkách časopisů Mladá tvorba a Kultúrny život, v rámci níž se vymezoval vůči schematismu tehdejší filmové produkce. Ve vlastní scenáristické tvorbě se už v tomto období pokusil přiblížit světovým vzorům. Jeho úsilí vyvrcholilo v šedesátých letech, kdy se dostal k filmové režii. Roku 1964 debutoval experimentálně laděným celovečerním hraným filmem Každý týden sedm dní a o rok později se pokusil o divácky atraktivní titul Nylonový měsíc. Svého tvůrčího vrcholu dosáhl roku 1967 snímkem Drak se vrací, na nějž začátkem let sedmdesátých navázal dvěma televizními díly Čarodějnice a Mrtvé oči. Během normalizace mu kvůli jeho občanským postojům nebylo umožněno dále natáčet, pročež působil jako dabingový režisér. K hrané režii se mohl krátce vrátit teprve po roce 1989.

 


Seznam filmů