východoevropský modernismus

Ferenc Kósa

Dušan Makavejev

Sergej Paradžanov

Rangel Vălčanov

 

úvodní slovo k filmu Člověk není pták:

Marie Barešová je od roku 2013 kurátorkou NFA. Zabývá se orální historii a filmovou výchovou. Její specializací i koníčkem jsou kinematografie (post)jugoslávských zemí, na které se zaměřila i ve svém doktorském studiu na FF MU.

 

úvodní slovo k filmu Inspektor a noc:

Tomáš Hála pracuje v oddělení filmografie a katalogizace NFA. Zaměřuje se na kinematografie bývalého východního bloku a SSSR. Editorsky připravil publikaci Spatřit a napsat. Filmové kritiky, statě a rozhovory (2017), věnovanou Galině Kopaněvové. Nyní spolupracuje na projektu Laterna magika. Historie a současnost.

 

úvodní slovo k filmům Milostný příběh aneb Tragedie pracovnice pošt a telegrafů, WR – Mystéria organismu:

Alena Šlingerová pracuje v oddělení filmografie a katalogizace NFA, kde se podílí na zpracování sbírky českého dokumentárního filmu od počátků do současnosti. Dějinám české kinematografie se věnuje též v rámci svých publikačních aktivit a doktorského studia na FF UK. Zaměřuje se především na období 1945–1989 v širším kontextu filmové produkce někdejšího východního bloku.


Seznam filmů