Československý filmový průsečík

Česká a slovenská kinematografie se v období existence Československa vyvíjela samostatně. Přesto existuje celá řada průsečíků, kdy se osudy tvůrců významným způsobem proťaly. Na tyto průniky odkazuje i Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava v Historické budově Národního muzea. Ta prezentuje ukázky z osmi zásadních filmů významných pro vzájemnou filmovou spolupráci Čechů a Slováků. Filmová projekce je důležitou součástí výstavy představující čtrnáct oblastí společné československé historie, v níž se prolínaly osudy Čechů a Slováků.

Cyklus Československý filmový průsečík je jedním z prvků doprovodného programu této výstavy, na kterém se společně podílejí Národní filmový archiv a Národní muzeum.

Návštěvníci filmového cyklu získají po předložení vstupenky z kina Ponrepo jeden vstup na Česko-slovenskou/Slovensko-českou výstavu zdarma.

https://www.nm.cz/historicke-muzeum/cesko-slovenska-slovensko-ceska-vystava


Seznam filmů