Partneři

Asociace producentů v audiovizi

www.asociaceproducentu.cz

Asociace producentů v audiovizi (APA) byla založena v roce 1994 a sdružuje producenty a produkční společnosti jak z oblasti českého filmu, tak z oblasti filmového servisu a reklamy.
V současné době má APA přes pět desítek členů, kteří jsou sdruženi ve dvou sekcích.

Hlavním cílem činnosti asociace je ochrana a prosazování zájmu producentů, jednání s profesními svazy, ochrannými autorskými organizacemi či orgány státní správy.

Asociace také spolupracuje při řešení právních a daňových problémů týkajících se filmové výroby a podílí se na tvorbě legislativních norem v této oblasti.

Asociace producentů je členem mezinárodních producentských organizací FIAPF a CFP-E.

České filmové centrum bylo založeno z iniciativy právě Asociace producentů v audiovizi. Přesto, že v současné době se APA již na financování činnosti ČFC nepodílí, obě organizace nadále úzce spolupracují, hlavně v oblasti legislativy, koncepce filmové politiky a také organizace odborných seminářů pro filmové profesionály.

 

Česká centra

www.czechcentres.cz

Česká centra (ČC) jsou příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR. V současné době funguje celkem 24 center ve 20 zemích celého světa.

Hlavním cílem Českých center je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností v oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turismu a spoluvytvářet tak image České republiky jako moderní a dynamické země.

České filmové centrum s Českými centry spolupracuje jednak na obecné úrovni – předávání informací o aktuální filmové produkci, distribuce propagačních materiálů ČFC prostřednictvím ČC, jednak na konkrétních akcích s konkrétními centry – organizace filmových přehlídek (Německo, Rakousko, Argentina).

 

Institut dokumentárního filmu

www.dokweb.net

Institut dokumentárního filmu (IDF) je nezisková organizace, zaměřená na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu a jeho prosazení na evropské úrovni. Obrací se na nezávislé producenty a autory, kterým chce pomáhat při vzniku, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. IDF prosazuje roli dokumentárního filmu jako prostředku reflexe společnosti a výměny názorů – usiluje o jeho přiblížení k divákovi. IDF soustavně spolupracuje s předními evropskými organizacemi, vzdělávacími institucemi, televizními stanicemi, distributory a producenty.

ČFC a IDF společně každý rok na podzim v Praze organizují Prezentaci připravovaných dokumentárních projektů (také s MFDF Jihlava), kde producenti a režiséři představí své připravované dokumentární projekty. K akci je vydávána i česko-anglická brožura obsahující informace o dokumentárních projektech v různém stádiu přípravy.

 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

www.dokument-festival.cz

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava (MFDF Jihlava) je největší festival dokumentárních filmů ve střední Evropě. Funguje od roku 1996 a koná se každoročně na konci října a uvádí autorské dokumenty z celého světa včetně retrospektiv a portrétů. Důležitou součástí je i sekce Česká radost, která uvádí nové české dokumenty. Kromě jiného se během festivalu koná burza námětů dokumentárních filmů, organizovaná Institutem dokumentárního filmu. Jihlavský festival je proto výbornou platformou pro trh dokumentárních filmů a hledání případných zahraničních partnerů pro nové projekty.

ČFC, IDF a jihlavský festival společně pořádají Prezentaci připravovaných dokumentárních projektů.

 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

www.kviff.com

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (MFF KV) byl založen roku 1946 a patří mezi festivaly kategorie A. Koná se každý rok na začátku července, kromě mezinárodních soutěží hraných filmů a dokumentů a soutěže středo- a východoevropských filmů nabízí také přehled českých filmů za uplynulý rok. Díky četné zahraniční účasti je dobrou příležitostí pro setkání českých a zahraničních profesionálů a také pro zviditelnění nové české produkce.

Spolupráce ČFC a MFF KV probíhá kontinuálně celý rok, festival se prezentuje v rámci stánku v Berlíně a pavilonu v Cannes a ČFC během festivalu pravidelně pořádá setkání českých filmařů se zahraničním tiskem, producenty, zástupci festivalů, distributory a prodejci.

 

Finále Plzeň – Festival českých filmů

www.filmfestfinale.cz

Finále Plzeň je festival českých filmů se koná od roku 1968. Jako jediný v ČR má soutěž českých filmů (hraných i dokumentů) za uplynulý rok, které posuzuje zahraniční porota.

ČFC v rámci festivalu a ve spolupráci s ním každoročně pořádá Prezentaci připravovaných hraných filmů. Během ní producenti a tvůrci prezentují své připravované projekty domácímu i zahraničnímu publiku. Zároveň je vydána dvojjazyčná brožura obsahující informace o chystaných projektech, v jaké fázi přípravy se nacházejí atd.

 

European Film Promotion

www.efp-online.com

European Film Promotion (EFP) je celoevropská organizace, založená roku 1997, jejímž úkolem je propagovat evropský film na mezinárodních festivalech a trzích, jak v Evropě, tak i mimo ni.

Pořádá mimo jiné následující akce:

1. Shooting Star – během MFF Berlín

2. Producers on the Move – během MFF Cannes

3. European Directors Panel – během MFF Pusan

4. Picture Europe! – týdenní přehlídka nejúspěšnějších národních filmů ve třech evropských městech

Dále nabízí podporu ve formě Film Sales Support. Jedná se o grant, který se vztahuje na určitý výběr mimo-evropských festivalů:

MFF Sundance, MFF Mar del Plata, MFF Guadalajara, MFF Shanghai, MFF Toronto, MFF Rio de Janeiro, MFF Pusan

Jakmile byl film vybrán festivalem, tak může buď sales agent nebo producent požádat o podporu do výše 50 % všech propagačních nákladů spojených s danou akcí, a to maximálně do výše 5000,- Euro.

(viz. přihlašující formulář: http://www.efp-online.com)

ČFC je členem EFP od roku 2002. Od té doby se pravidelně účastní výše zmíněných akcí.

 

Slovenský filmový ústav

www.sfu.sk

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je státní příspěvková organizace vedená Minsiterstvem kultury Slovenské republiky. Jedním z jejích úkolů je i propagace slovenské kinematografie v zahraničí.

Spolupráce se Slovenským filmovým ústavem začala v roce 2004, kdy ČFC a SFÚ společně s polským partnerem společně pořádali česko-polsko-slovenský pavilon na filmovém trhu v Cannes.

Společná propagace 3 zemí na jednom z nejdůležitějších a nejrušnějších filmových trhů ve světě byla úspěšná a pokračovala až do roku 2006. Od roku 2007 funguje společný pavilon ČR a Slovenska.

Kromě toho od roku 2006 pořádá ČFC ve spolupráci se SFÚ a dalšími 3 středoevropskými institucemi z Maďarska, Polska a Slovinska společný stánek na filmovém trhu v Berlíně. Pod názvem Central European Cinema propaguje pětičlenná skupina filmových institutů a organizací národní kinematografie a filmový průmysl.

 

Maďarská filmová unie

www.filmunio.hu

Maďarská filmová unie (MFU) byla založena roku 1992 a jejím hlavním cílem je propagovat maďarskou kinematografii ve světě.

ČFC od roku 2006 pořádá ve spolupráci s MFU a dalšími 3 středoevropskými instituce ze Slovenska, Polska a Slovinska společný stánek na filmovém trhu v Berlíně. Pod názvem Central European Cinema propaguje pětičlenná skupina filmových institutů a organizací národní kinematografie a filmový průmysl.

 

Polský filmový institut

www.pisf.pl

Polský filmový institut (PFI) byl založen roku 2005 a jeho hlavním úkolem je podpora polské kinematografie od přípravy nových projektů, přes výrobu, propagaci a distribuci polských filmů.

ČFC od roku 2006 pořádá ve spolupráci s PFI a dalšími 3 středoevropskými instituce z Madarska, Slovenska a Slovinska společný stánek na filmovém trhu v Berlíně. Pod názvem Central European Cinema propaguje pětičlenná skupina filmových institutů a organizací národní kinematografie a filmový průmysl.

 

Slovinský filmový fond

www.film-sklad.si

Slovinský filmový fond (SFF) je státní fond, jehož úkolem je aplikace státní kulturní politiky v oblasti výroby a distribuce filmů, pořádání filmových festivalů a udělování filmových cen.

ČFC od roku 2006 pořádá ve spolupráci s SFF a dalšími 3 středoevropskými instituce ze Slovenska, Polska a Maďarska společný stánek na filmovém trhu v Berlíně. Pod názvem Central European Cinema propaguje pětičlenná skupina filmových institutů a organizací národní kinematografie a filmový průmysl.