Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA

Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA je národní zastoupení programu Evropské unie Kreativní Evropa, dílčího programu MEDIA. Cílem kanceláře je zajistit, aby všechny možnosti nabízené dílčím programem MEDIA byly využity co nejlépe ku prospěchu a rozvoji českého audiovizuálního průmyslu.

Hlavním úkolem Kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA je tedy především poskytovat a aktivně šířit informace o možnostech finančních podpor nabízených v systémech financování dílčího programu MEDIA a pomáhat všem zájemcům o tyto podpory tak, aby byli při jejich získávání co nejúspěšnější.

Co pro Vás můžeme udělat?

Zajistíme a podáme Vám všechny dostupné informace

– možnosti finanční podpory MEDIA pro Váš projekt
– podmínky pro její udělení
– postup při podání žádosti o podporu
– dění spojené s dílčím programem MEDIA u nás i v zahraničí
– evropský film a audiovizuální trh

Poradíme a pomůžeme Vám při vyplňování žádostí o finanční podporu:

– vysvětlíme nejasnosti v pokynech k žádostem
– dáme vám praktické tipy
–ověříme všechny formální náležitosti a zkontrolujeme Vaši žádost před odesláním

Kromě toho:

– zprostředkujeme Vám informace o vzdělávacích programech financovaných MEDIA a o dalších aktivitách na podporu filmových profesionálů
– máme veřejně přístupnou knihovnu zahraničních publikací z oboru audiovize
– vydáváme vlastní publikace a informační materiály
– ve spolupráci s programy MEDIA Training pořádáme semináře a workshopy v oblasti scenáristiky, nových technologií nebo animace určené českým filmovým profesionálům