12/10

WORKSHOP: Úzké filmové formáty – jejich archivace a prezervace

V pátek 20. října 2017 od 10:00 proběhne ve spojitosti s Home Movie Day 2017 odborný workshop na téma úzkých filmových formátů a jejich archivace a prezervace. Vystoupí Jiří Horníček s příspěvkem Kolekce amatérského a rodinného filmu ve sbírkách NFA. Jonáš Svatoš bude mluvit o digitalizaci úzkých formátů a Martin Blažíček o filmech českého undergroundu 70.80. let. Účast na workshopu si prosím rezervujte prostřednictvím online formuláře.  Workshop je zdarma. Kompletní program ke stažení v PDF.

 

Národní filmový archiv pořádá odborný workshop na téma
Úzké filmové formáty – jejich archivace a prezervace

Kdy: 20. října 2017 v 10 hod
Kde: Bio Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha)

Program
Přednášky:

10:00 – 10:30
Jiří Horníček (NFA) – Kolekce amatérského a rodinného filmu ve sbírkách NFA
Národní filmový archiv systematicky sbírá tento druh filmů od roku 2000. Příspěvek bude věnován historii a struktuře kolekce a specifikům akvizice a zpracování úzkých formátů amatérských filmových materiálů.

10:30 – 11:00
Jonáš Svatoš (NFA) – Digitalizace úzkých formátů
Příspěvek se zaměří na vysvětlení způsobu digitalizace úzkých filmových formátů a nastínění procesů, pomocí kterých se v Národním filmovém archivu digitalizace provádí. Součástí bude také představení používaných technologických standardů, zařízení a pracovních postupů.

11:00 – 11:30
Martin Blažíček (CAS FAMU) – Filmy českého undergroundu 70.80. let
Jaký je archivní statut filmů, které se v době svého vzniku pohybovaly na hraně společenské přijatelnosti? Co dělat s kinematografií, která si vytváří svá vlastní pravidla? Příspěvek se zaměří na okolnosti práce s 8mm filmy tvůrců z prostředí undergroundu a alternativní kultury, pokusí se obhájit pozici těchto filmů na hranici amatérského a uměleckého filmu a poukáže na některé praktické závěry pro archivní a kurátorskou praxi. http://cas.famu.cz/research-collection

Coffee break:
11:30 – 11:50

Kulatý stůl:
11:50 – 13:00
Úzký filmový materiál ve sbírkách paměťových a výzkumných institucí
Moderuje Katarína Gatialová (Národní filmový archiv) za účasti Martina Blažíčka (Centrum audiovizuálních studií FAMU), Šimona Krýsla (Zdravotnické muzeum), Petra Kotyka (Literární archiv Památníku národního písemnictví)

Změna programu vyhrazena