Knihy

Český filmový archiv 1943 - 1993. Institucionální vývoj a problémy praxe

270,00 Kč
Skladem: 0 ks

autor: Jan Trnka

Český Filmový archiv, dnešní Národní filmový archiv, patří mezi nejstarší paměťové instituce svého druhu a rozsahem sbírek se řadí k největším na světě. Založen byl za zcela mimořádných okolností během druhé světové války a po další desetiletí existoval ve strukturách zestátněného filmového průmyslu, kontrolovaného komunistickým režimem. Předkládaná kniha mapuje kulturně specifický proces vzniku a velmi spletitého institucionálního vývoje archivu, a zároveň přibližuje způsoby, jimiž generace filmových archivářů naplňovaly poslání shromažďovat, vědecky zpracovávat, uchovávat a znovu zpřístupňovat filmy a další dokumenty svědčící o minulosti kinematografie a dějinách vůbec. V jednotlivých kapitolách objasněné problémy – ať už se týkají proměn akviziční politiky, podob informačního systému, metod ochrany archiválií nebo forem jejich dalšího využívání, obecně každodenní praxe spojené s péčí o kulturní dědictví – jsou nahlíženy v souvislostech s politickými, ekonomickými a technologickými změnami, které v průběhu 20. století ovlivňovaly českou společnost a zároveň formovaly její vztah k historii, nejen té filmové.

Autor: Jan Trnka
Grafický design a sazba: Michal Krůl (Laboratoř)
Odborná redakce: Lucie Česálková, Ivan Klimeš
Odpovědná redakce: Julie Wittlichová
Vydal Národní filmový archiv, vydání první, 2018

ISBN 978-80-7004-190-1
počet stran: 207

DPC: 300 Kč
Naše cena: 270 Kč


Mohlo by vás také zajímat