Knihy

Filmový sborník historický 2. 90 let vývoje čs. kinematografie – příspěvky z konference

25,00 Kč
Skladem: 99 ks

vydal: NFA

v roce: 1991

ISBN 80-7004-013-0

počet stran: 283

vazba: měkká

Obsah:

Úvod – Ivan Klimeš, Jiří Rak

I. FILM VE SPOLEČENSKÉM KONTEXTU

Jiří Rak: Obraz vzniku Československa v české filmové tvorbě dvacátých let

Bohdan Zilynskyj: Koryatovič – první český historický film

Květa Kořalková: Film Zborov ve společenském a politickém kontextu přelomu roku 1938 a 1939

Václav Macek: Kinematografia v Slovenskej republike (1939 – 1945)

Tomáš Grulich: Osidlování pohraničí po roce 1945 a film

Jan Bernard: Diskuse o pojetí rozvoje našeho filmu v první polovině roku 1948 ve filmovém tisku

Ivan Klimeš: K povaze historismu v hraném filmu poúnorového období

II. FILM V DĚJINÁCH REGIONU

Jindřich Růžička: O podílu regionálních historiků na dějinách kinematografie (Metodologická úvaha s příklady Pardubic a Litomyšle)

Eva Procházková: Fotografický klub Orion

Milena Lenderová: Počátky biografických představení v Hradci Králové (1902 – 1930)

Anna Kubíková: Vznik kina v Českém Krumlově a skladba filmů promítaných v něm v letech 1911 – 1936

Emil Zvarík: Celoročný denný kurz pre kinetickú fotografiu a kinematografiu pri Škole umeleckých remesiel v Bratislave 1938 – 1939

Věra Matrasová: Archivní nálezy v oblasti českého dokumentu a českého animovaného filmu

III. FILM JAKO UMĚLECKÝ DRUH

Holger Theuerkauf: Pražský sujet jako příklad pro analýzu motivu

Emil Lehuta: Režijné generácie v slovenskom filme ako periodizácia

Aurel Hrabušický: Obrazová skladba slovenského filmu 1945 – 1970

Jelena Paštéková: K problému typológie filmových adaptácií prózy (Náčrt slovenskej situácie do konca šesťdesiatych rokov)

Andrej Obuch: Štvrtá generácia slovenských režisérov hraného filmu – vzťahy a súvislosti

Jiří Pilka: Počátky české filmové hudby

IV. VĚDECKÁ KINEMATOGRAFIE

Jan Calábek: Začátky vědecké kinematografie v Brně

Milan Nováček: Československá vědecká kinematografie po roce 1945 (Československá společnost pro vědeckou kinematografii při ČSAV)

V. TEORIE A KRITIKA

Zdeněk Mathauser: Globály české filmové historie

Jan Jaroš: Začátky českého myšlení o filmu

Václav Merhaut: Filmová kritika „zuřivého reportéra“

Stanislav Ulver: Estetika filmu Jana Mukařovského

Michal Bregant: Filmová studie Vratislava Effenbergra

Jan Svoboda: Poučení z činnosti Čs. filmového ústavu v letech 1945 – 1950

Jana Hádková: K filmové kritice šedesátých let

Martin Ciel: Informácia o súvislostiach slovenskej filmovej teorie. Jej prehistória v rokoch dvadsiatych a tridsiatych.

Cena: 25,- Kč


Mohlo by vás také zajímat