Časopisy

Iluminace 2/2015

120,00 Kč
Skladem: 50 ks

OBSAH

Editorial

Andrea Meneghelli: Aspoň filmy se zachrání? Úvahy filmového archiváře nad digitalizací

Oliver Hanley – Adelheid Heftbergerová: Digitální přístup k archivním sbírkám spojeným s filmem pohledem zasvěcených

Franziska Hellerová: Proč se zabývat dějinami filmu? Několik poznámek k otázce, jak digitalizace mění náš obraz minulosti

Peter Walsh: Zrod digitálních videoték a přetrvávání archivního impulzu

 

Rozhovor

Anna Batistová: Překlenout propast mezi analogovými dějinami filmu a digitální technologií. Rozhovor s Barbarou Flueckigerovou.

 

Hlasy z praxe

Tomáš Hrubý: Komerční film na vymření

 

Edice a materiály

Jan Trnka: Výběr audiovizuálních materiálů ve filmovém archivu Československého filmového ústavu, 1963-1993

Dokumenty k dějinám akviziční a skartační politiky filmového archivu

 

Ad fontes

Petr Hasan: Sbor pro školní film

 

Obzor

Petr Szczepanik: New Directions in Film and TV Production Studies. A Conference Report (Bristol, 14-15 April 2015)

Martin Charvát: Hranice westernového žánru (Luboš Ptáček – Jan Švábenický (eds.), Proměny westernu. Pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. Peter Michalovič – Vlastimil Zuska, Rozprava o westerne)

 

Projekty

Magda Španihelová: Naše (krásné a zdravé a moderní) národní tělo. Vizuální reprezentace těla v oblasti fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu

Eric Rosenzweig: NARRA – otevřené a nelineární vyprávění

Matěj Strnad: Digitální restaurování českého filmového dědictví – průběžná zpráva o řešení

Pavla Janásková: Resuscitace českých filmových periodik a sázka na jistotu v digitální éře

Iwona Lyko: Český a polský dokument v éře evropeizace

 

Přílohy

Z přírůstků Knihovny NFA

 

Cena: 120,- Kč


Mohlo by vás také zajímat