Časopisy

Iluminace 2/2014

85,00 Kč
Skladem: 99 ks

Články

Petr Szczepanik: Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let

Kateřina Svatoňová: Experimentální pohledy Jaroslava Kučery. Pokus o rozbor kameramanské mediální praktiky

Marika Kupková: Nejistá převaha. Pozice literátů v české kinematografii druhé poloviny 40. let

Martin Mišúr: „Nepokoušej se pátrat na vlastní pěst!” Práh rozhodovacích pravomocí a dohled institucí ve filmech Red Scare

Constantin Parvulescu – Ciprian Nițu: Challenging Communities of Values. The Peripheral Cosmopolitanism of Marian Crișan’s MORGEN

Obzor
Petr Mareš: Nečisté umění a hry mysli. Dvě knihy o Alainu Resnaisovi (Sophie Rudolph, Die Filme von Alain Resnais. Reflexionen auf das Kino als unreine Kunst. / David Čeněk – Martin Kaňuch – Michal Michalovič /eds./, Alain Resnais. Kinematografia mozgu)
Martin Blažíček: Teorie jako manifest (Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie)
Petr Bilík: Rodáci. Nesouměrný portrét filmu (Briana Čechová /ed./, Všichni dobří rodáci)
Alena Šlingerová: Nestálé obrazy poválečného venkova (Petr Slinták, Hana Rottová, Venkov v českém filmu 1945–1969)
Martin Charvát: Archeologie fotografie (Jaroslav Anděl, Myšlení o fotografii I: průvodce modernitou v antologii textů)
Lada Žabenská: Distribuční projekt TIDE. Pouhý experiment, žádný kanibalismus!

Ad fontes
Jeanne Pommeau: Restaurování filmu Příchozí z temnot
Jaroslav Štuller: Klub filmových referentů a publicistů (1930–1933)

Projekt
Kateřina Krtilová – Kateřina Svatoňová: Česko-německý „Medienwissenschaft”

Přílohy
Přírůstky Knihovny NFA

Cena: 85,- Kč

Nahled produktu

Mohlo by vás také zajímat