Časopisy

Iluminace 4/2017

120,00 Kč
Skladem: 161 ks

Časopis Iluminace je jediný domácí recenzovaný časopis pro vědeckou reflexi kinematografie, již nahlíží z hledisek teoretických, historických i estetických. Klade důraz na původní výzkum a interdisciplinární přístupy a v posledních letech se ve vyšší míře orientuje na mezinárodní autorskou i čtenářskou obec. Monotematický blok textů v každém čísle doplňují studie mimo hlavní téma, rozhovory, recenze odborné literatury, edice archivních materiálů, prezentace sbírek NFA a probíhajících výzkumných projektů. Recenzované studie Iluminace zveřejňuje v sekcích Články a Články k tématu.

 

OBSAH 4/2017

Články

Martin Blažíček
Čarodějné filmy pro lid. K československému filmovému undergroundu 80. let

Radomír D. Kokeš
Vítězslav Nezval, role fotogenie a myšlenkový obrat

Analýza

Ondřej Pavlík
Filmy Angely Schanelec mezi nudou a vzrušujícím očekáváním. Minimalistický pohyb v pomalé kinematografii

Hlasy z praxe

Petr Bilík
Na filmové produkci je nestandardní úplně všechno.
Rozhovor s Jaromírem Kallistou

Radim Procházka
Film Labs Should Be Communities.
An Interview with Matthieu Darras, Artistic Director of TorinoFilmLab

Ad fontes

Luboš Marek
Česká správa firmy Deutsche Filmvertriebgesellschaft m. b. H. (1945–1947)

Obzor

Zuzana Černá
Příběhy uvnitř dějin (Marie Barešová – Tereza Czesany Dvořáková, Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? Praha: NFA 2017)

Tereza Cz Dvořáková
Amatérský film jako kulturní dědictví (Siegfried Mattl – Carina Lesky – Vrääth Őhner – Ingo Zechner /eds./, Abenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfi lms. Wien: Österreichisches Filmmuseum — SYNEMA Gesellschaft für Film und Medien 2015)

Kateřina Krtilová
Média času, dějin, současnosti, budoucnosti (Tomáš Dvořák a kol., Temporalita /nových/ médií. Praha: NAMU 2016)

Matěj Forejt
Toto není výstava, je to něco víc. (Ester Krumbachová: Sněžný muž — Nosit amulet — Zamotávat archiv. Tranzitdisplay, Praha, 14. 12. 2017 – 21. 2. 2018, autorky Zuzana Blochová a Edith Jeřábková)

Příloha

Přírůstky Knihovny NFA


Mohlo by vás také zajímat