Časopisy

Iluminace 1/2018

120,00 Kč
Skladem: 281 ks

Časopis Iluminace je jediný domácí recenzovaný časopis pro vědeckou reflexi kinematografie, již nahlíží z hledisek teoretických, historických i estetických. Klade důraz na původní výzkum a interdisciplinární přístupy a v posledních letech se ve vyšší míře orientuje na mezinárodní autorskou i čtenářskou obec. Monotematický blok textů v každém čísle doplňují studie mimo hlavní téma, rozhovory, recenze odborné literatury, edice archivních materiálů, prezentace sbírek NFA a probíhajících výzkumných projektů. Recenzované studie Iluminace zveřejňuje v sekcích Články a Články k tématu.

OBSAH 1/2018:
Články
Jiří Anger
Médium, které myslí sebe sama.
Audiovizuální esej jako nástroj bádání a vyústění akademických trendů

Libuše Heczková – Kateřina Svatoňová
Esteřiny vraždy. Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti

Lucie Česálková
Pohyblivý obraz a socialistický žák.
Výzkumy filmové recepce v pedagogickém dispozitivu v 50. a 60. letech

Hlasy z praxe
Ondřej Pavlík
Psaní scénářů je jako architektonické kreslení.

Rozhovor s Jakubem Żulczykem

Edice
Jana Čížkovská
Příprava II. programu ČST v archivních materiálech

Ad fontes
Kristýna Doležalová
Ludmila Wegenerová-Salmonová 1897–1968 (1999)

Obzor
Ondřej Belica
Hledání skrytého. Spolupráce kameramana s režisérem v dějinách hollywoodského filmu (Christopher Beach, A Hidden History of Film Style:
Cinematographers, Directors, and the Collaborative Process)

Matěj Forejt
Animasofie aneb Soukromá věda bez pravidel
(Ülo Pikkov, Animasofie: Teoretické úvahy o animovaném filmu)

Pavel Bednařík
Po stopách paměti Hermíny Týrlové
(Jana Janíková – Lukáš Gregor, Ateliér Hermíny Týrlové)

Projekty
Martin Mišúr
Případ, který se neměl uzavřít.
Vzestup detektivky, varianty státně-produkčních cyklů a logika státně-produkčních
klastrů zestátněné československé kinematografie (1945–1962)

Příloha
Přírůstky Knihovny NFA


Mohlo by vás také zajímat