Časopisy

Iluminace 1/2017

120,00 Kč
Skladem: 200 ks

Název: Iluminace 1/2017
vydal: NFA v roce 2017
ISSN: 0862-397|X
Počet stran: 144

První číslo Iluminace ročníku 2017 přináší tematicky nesvázané studie, vycházející z aktuálního domácího historického výzkumu filmu: Michal Večeřa zhodnocuje obchodní strategie pražských filmových výroben v oblasti hraného filmu v letech 1911-15, Jan Černík se zabývá aktivitou Hlavní správy tiskového dohledu směrem k filmovým scénářům v 50. letech, Lea Petříková rozebírá umělecké filmy francouzské farmaceutické společnosti Sandoz. V rozhovoru hovoříme s historikem a teoretikem transmédií Matthewem Freemanem, přinášíme dokumenty k počátkům úvah o zavedení televizního vysílání v Československu počátkem 50. let a recenzujeme například knihu Lukáše Skupy o cenzuře nové vlny či biografie dokumentaristy Jorise Ivense, vydané v posledních letech.

OBSAH

Články
Michal Večeřa: „Jen pro pár kin a hodně lacino“. Hrané filmy v obchodních plánech pražských výroben mezi lety 1911-1915
Jan Černík: Scénáristika a Hlavní správa tiskového dohledu v Československu 1953 – 1962
Lena Petříková: Umělecké filmy produkované farmaceutickou společností Sandoz

Analýza
Briana Čechová: Pojetí činné mysli hrdinů v debutech Jana Němce a Drahomíry Vihanové

Rozhovor
Šárka Gmiterková – Ondřej Pavlík: Transmédia mohou být fantastickým sociálním nástrojem. Rozhovor s Matthewem Freemanem.


Mohlo by vás také zajímat