Časopisy

Iluminace 4/2016

120,00 Kč
Skladem: 200 ks

Název: Iluminace 4/2016
vydal: NFA v roce 2017
ISSN: 0862-397X
Počet stran: 184

Téma: Současné české seriály

Články

Mikołaj Kunicki
A Church-State Conflict. Jerzy Kawalerowicz’s Mother JOAN OF THE ANGELS and Cinematic Projections of Catholicism in Władysław Gomułka’s Poland

Články k tématu

Editorial

Jakub Třešňák
CIRKUS BUKOWSKY jako odraz organizačních proměn České televize

Michal Šašek
Odložená resuscitace dětské seriálové tvorby. Analýza vzniku a fungování specializovaného veřejnoprávního kanálu pro děti Déčko z hlediska vývoje hrané seriálové tvorby

Lucie Králová
„Head and Stomach”. Formát masterclass jako východisko
pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision
makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky

Analýza

Radomír D. Kokeš
MODRÉ STÍNY coby zdrženlivá detektivka.
Zdůrazňování, potlačování a tradice kriminální fikce

Hlasy z praxe

Petr Szczepanik
Potřebovali jsme vytvořit stroj, ve kterém by autoři mohli růst. Rozhovor s Radkem Bajgarem

Rozhovor

Jan Černík
Výuka scenáristiky a vznik screenwriting studies.
Rozhovor s Ianem W. Macdonaldem

Ad fontes

Jiří Kutil
Filmový technický sbor (1946–1965)

Jiří Novotný
Politická tabu českého dokumentárního filmu.
Censurní sbor kinematografický v letech 1928–1939

Obzor

Martin Mišúr
Analyticky nejistá i široce přístupná.
Filmová propaganda v podání Richarda Taylora

Přílohy

Přírůstky Knihovny NFA

Naše cena: 120 Kč


Mohlo by vás také zajímat