Časopisy

Iluminace 3/1995

40,00 Kč
Skladem: 9 ks

Obsah:

 

Články

Vít Vlnas: Oldřich J. Blažíček a český historický film 1944–1945

Petr Čornej: Husitská tematika v českém filmu (1963–1968) v kontextu dobového nazírání na dějiny I.

Přemysl Maydl: E. H. Gombrich: Historik umění a psychologie

Ernst Gombrich: Vizuální obraz a jeho místo v komunikaci

Ivo Pondělíček: Násilí ve filmu (přednáška z profesorského řízení na FFUK)

 

Rozhovor

Vladimír Svatoň: Úvod

Jurij Lotman: Pokusy předpovídat jsou zajímavé tím, jak nevycházejí

(Jurij Civjan, Michail Jampolskij)

 

Edice a materiály

Francesco Pitassio: Československé filmy na Mezinárodní přehlídce filmového umění v Benátkách: reflexe filmového tisku

 

Literární obzor

Petr Mareš: Jazyk a film: problematika stále aktuální. (Sprache im Film. Ed. Gustav Ernst)

Ivo Pondělíček: Základy filmu bez filmů (Mojmír Drvota: Základní složky filmu)

Michael Špirit: „Důležitá je ta práce…“ (Woody Allen on Woody Allen. In conversation with Stig Björkman)

Pavel Zeman: Tři pohledy na cenzurní praxi a kulturní politiku KSČ v letech 1945–1971 (Karel Kaplan – Dušan Tomášek: O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Studie. – Dušan Tomášek: Pozor, cenzurováno! aneb Ze života soudružky cenzury. – Prameny zla I. Kultura a věda. Komunistická strana Československa a problematika kultury a masmédií. Ed. Tomáš Grulich – Petr A. Roček.)

 

Příloha

Z přírůstků knihovny NFA

 

 

CENA: 40,- Kč


Mohlo by vás také zajímat