Časopisy

Iluminace 3/2004

50,00 Kč
Skladem: 150 ks

Obsah:

Téma: Amatérský a rodinný film

 

Články k tématu

Roger Odin: Otázka amatéra v trojím prostoru natáčení a šíření

Laurent Creton: Ekonomika a trhy amatérského filmu: dynamika vývoje

Patricia R. Zimmermannová: Hollywood, rodinné filmy a zdravý rozum. Estetická měřítka jako kontrolní mechanismus

Alexandra Schneiderová: Performance v rodinném filmu. Několik poznámek o domácích snímcích jako mediální praxi

Jiří Horníček: Rodinný film v rukou filmových amatérů

Petra Trnková: Fotografové amatéři a umělecká fotografie v kontextu uměleckých a uměleckohistorických teorií (1890-1914)

 

Další články

Tomáš Dvořák: Album, atlas, archiv. O obrazech a jejich uspořádání

Petra Hanáková: Vizuální slast a narativní film Laury Mulveyové  v kontextu poststrukturalistické metody

Blahoslav Hruška: Nový německý film jako (de)konstrukce dějin

 

Rozhovor

János Palotai: „Archeologie“ soukromého Maďarska. Rozhovor s Péterem Forgácsem

Jiří Horníček – Petr Szczepanik: Příběhy a emoce rodinných filmů. Rozhovor s Janem Šiklem

 

Edice a materiály

Jiří Horníček: Galerie amatérských filmařů

Vzpomínky Antonína Skotáka

Vzpomínky Jana Sichlera

 

Dvojpohled

Zdeněk Hudec: Český sen: hra jako forma politického nevědomí

Vít Janeček: GIGADIGA a Český sen – účinky, příznaky, znaky

 

Obzor

Tomáš Dvořák: Video v síti rodinných podobností (James M. Moran, There’s No Place Like Home Video)

Jiří Horníček: Příspěvky k historii rodinné a amatérské kinematografie (Film History – monotematické číslo o amatérském filmu)

Michal Pacvoň: Konvergence médií aneb bujení intimistického prostoru

 

Příloha

Z přírůstků knihovny NFA

 

CENA: 50,- Kč


Mohlo by vás také zajímat