Časopisy

Iluminace 4/2008

50,00 Kč
Skladem: 60 ks

Obsah:

 Téma: Postfeminismus a feministická filmová studia

(hostující editorka čísla: Jindřiška Bláhová)

 

Články

Ivan Klimeš: Narativ optikou projektoru. Přednáška o pěti aktech

Jindřiška Bláhová: Hollywood za železnou oponou. Jednání o nové smlouvě o dovozu hollywoodských filmů mezi MPEA a ČSR (1946–1951)

 

Články k tématu

Editorial

Iva Baslarová: Pro samé slzy uvidět. „Femininní” televizní žánr soap opera a jeho publikum v procesu uvědomování si genderových identifikací

Sarah Projansky: Postfeministický kontext. Redefinice feminismu v populární kultuře od roku 1980 do dneška

Yvonne Taskerová – Diane Negra: Feministická politika a postfeministická kultura

 

Rozhovor

Jindřiška Bláhová: Generační nenávist k feminismu neexistuje. Rozhovor s Yvonne Taskerovou

Pavla Jonssonová: Vlasta, Staré pověsti české a reinterpretace mýtu. Rozhovor s dokumentaristkou Hanou Železnou

Veronika Klusáková: Cítily jsme, že filmová studia patří nám. Rozhovor s Constance Penleyovou

 

Edice a materiály

Karel Tabery: Sto let stará reportáž ze sokolského sletu v Prostějově aneb Nejdelší a nejnákladnější film Jana Kříženeckého

Dopis Jana Kříženeckého o filmu ze sokolského sletu v Prostějově, 1908

 

Ad Fontes

Marcela Kalašová: Kosmosfilm s. r. o. (/1941/ 1943–1955)

Marcela Kalašová: Českomoravská společnost pro úzký film s. r. o. (/1939/ 1941–1953)

 

Příběh fotografie

Jindřiška Bláhová: „Politické flirty“ prezidenta MPAA Erica Johnstona se Stalinem a Chruščovem

 

Obzor

Iva Baslarová: Nemrtvá televize, nemrtvý gender (E. Levine – L. Parks /eds./: Undead TV. Essays on Buffy the Vampire Slayer)

 

Projekty

Věra Adina Šefraná: Praxe filmové produkce pod dohledem ideologie

Eliška Děcká: Autobiografičnost v díle režisérek českého animovaného filmu

 

Příloha

Z přírůstků knihovny NFA

Obsah XX. ročníku Iluminace

 

CENA: 50,- Kč

 


Mohlo by vás také zajímat