Časopisy

Iluminace 1/2006

50,00 Kč
Skladem: 150 ks

Obsah:

 

Téma: Český Hollywood: dějiny a současnost vztahů české kultury k americkému filmu

 

Články

Leo C. RostenLegenda zvaná Hollywood

Richard Maltby – Ruth Vaseyová: „Dočasní občané Ameriky.“ Kulturní obavy a průmyslové strategie při amerikanizaci evropského filmu

Jiří Horníček: V mezích zákona (Hollywoodu). Gustav Machatý „ve službách“ Metro-Goldwyn-Mayer

Petr Szczepanik: Poněmčený Hollywood v Praze. Recepce „německých verzí“ a popularita zahraničních filmů v pražských kinech počátkem třicátých let

Lucie Česálková: Estetika dezinfekce. Film, sport a hygiena v české kultuře dvacátých let 20. století

 

Rozhovor

Anna Batistová – Andrea Rottin: Život filmu navzdory jeho fyzické smrti. Rozhovor s Paolo Cherchi Usaiem

 

Edice a materiály

K filmu V mezích zákona. Změny navrhované Gustavem Machatým

 

Obzor

Anna Batistová: Světlo Východu (XXIV. ročník festivalu Le Giornate del cinema muto)

 

Projekty

Petra Hanáková: Koloběh pohledů: Od renesančního pozorovatele k „mužskému” divákovi ve feministické teorii filmu

Pavel Skopal: Hollywoodský film na DVD nosiči: diferenciace produktu, diverzifikace oslovení

 

Příloha

Z přírůstků knihovny NFA

 

CENA: 50,- Kč


Mohlo by vás také zajímat