Časopisy

Iluminace 1/2005

50,00 Kč
Skladem: 100 ks

Obsah:

 

Téma: Herec – postava – hvězda

 

Články k tématu

Margrit Tröhlerová – Henry M. Taylor: Několik faset lidské postavy v hraném filmu

Nicole Brenezová: Dopis Tagu Gallagherovi. Pohled na film z figurálního hlediska

Jakub Kučera: Těla a tváře (ve) filmu. Poznámky k teorii a praxi divácké identifikace na příkladu tvorby Johna Cassavetese

Bohumil Fořt: Možné světy a jejich obyvatelé

 

Další články

Josef Moucha: Filmař snů: Jaroslav Rössler

 

Rozhovor

Cassavetes o Cassavetesovi

 

Edice a materiály

Ivan Klimeš: Film v péči cenzorů

Exkurze do cenzurní praxe. Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1958-1959

 

Obzor

Petr Mareš: Filmové hvězdy jako předmět výzkumu (Stephen Lowry – Helmut Korte: Der Filmstar)

Karel Thein: Na okraj Nové filmové historie. Poznámky amatérského čtenáře (Petr Szczepanik /ed./, Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury)

 

Příloha

Z přírůstků knihovny NFA

 

CENA: 50,- Kč


Mohlo by vás také zajímat