Časopisy

Iluminace 1/2004

50,00 Kč
Skladem: 200 ks

Obsah:

 

Téma: Historiografie a film

 

Články

Mária Ferenčuhová: Historici a film, filmári a história. Hranice a prieniky dvoch disciplín

Zdeněk Hudec: Estetický historismus. Historické poznání holocaustu ve filmu

Robert A. Rosenstone: Budoucnost minulosti. Film a počátky postmoderní historie

Michèle Lagnyová: Historie bez minulosti: film a konstrukce historického času

 

Rozhovor

Petr Szczepanik: Historie, filmový historik a vynalézání vlastního archivu. Rozhovor s Michèle Lagnyovou

Milan Klepikov: Biftek a brýle aneb Positif zevnitř. Rozhovor s Petrem Králem

 

Edice a materiály

Tereza Dvořáková: Funkce treuhändera v protektorátním filmovnictví. Práva a povinnosti treuhändera.

 

Obzor

Mária Ferenčuhová – Peter Michalovič: Autoritatívny režim vypovedania (niekolko poznámok k rétorike non-fiction filmu)

Pavel Zeman: Nové německé práce o fotografickém svědectví  zločinů třetí říše (C. Brink, Ikonen der Vernichtung; C. Brink, „Auschwitz in der Paulskirche”; H. Knoch, Die Tat als Bild; K. Hesse – P. Springer, Vor aller Augen)

 

Příloha

Z přírůstků knihovny NFA

 

CENA: 50,- Kč


Mohlo by vás také zajímat