Aktuality

03/2016 (Změnit)
  • Český a polský dokumentární film

    Vydali jsme novou knihu textů filmových teoretiků, dramaturgů a tvůrců na téma český a polský dokumentární film v éře evropeizace / Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji.  Autoři se formou úvah, esejů a odborných studií zamýšlejí nad stavem současné dokumentaristiky po vstupu České republiky a Polska do…