03/03

Iluminace v roce 2015

Z rozhodnutí vedení NFA, vydavatele časopisu, dochází v roce 2015 ke zdražení Iluminace, čtvrtletníku pro teorii, historii a estetiku filmu. Počínaje číslem 1/2015 zvyšujeme kusovou cenu periodika z 85,- na 120,- Kč. Důvodem je snaha o dosažení finanční stability vydávání publikací v NFA a také skutečnost, že stávající cena již delší dobu neodpovídá obvyklým prodejním cenám českých odborných periodik z dalších oborů. Dodejme, že ani nová prodejní cena zdaleka nepokryje náklady na výrobu jednoho čísla (což je ovšem u odborných periodik tohoto typu obvyklé). Zvýšení ceny se týká i předplatného a ceny do zahraničí. Pro studenty, kteří si časopis zakoupí přímo v odbytu knih NFA (Bartolomějská 11, Praha 1), nabízíme nově slevu 30 %.

Roční předplatné pro Českou republiku vč. poštovného je následující:
-pro fyzické osoby – nepodnikatele: 540,- Kč.
-pro instituce a podnikatelské subjekty: 640,- Kč

Doufáme, že čtenářské obec pochopí důvody k tomuto kroku a zachová nám svou přízeň.

Předplatné Iluminace pro letošní rok objednávejte spolu se staršími čísly u Heleny Černohorské (helena.cernohorska@nfa.cz; tel. 778 488 017).