02/10

Ludvík Šváb: Uklidit až po mé smrti

Vychází nová publikace Národního filmového archivu Ludvík Šváb: Uklidit až po mé smrti, která získala prestižní cenu EdAwards 2018 za grafický layout. 

Kniha představuje osobnost Ludvíka Švába (1924–1997), civilním povoláním psychiatra a od padesátých let minulého století stálého člena pražské Surrealistické skupiny, který se věnoval mnoha uměleckým odvětvím: divadlu, jazzové hudbě, výtvarnému umění, fotografii a filmu. Kniha se dotýká všech uvedených tvůrčích oblastí, přičemž se soustředí především na Švábovy aktivity související s filmem.

Výběr textů, obrazová část a DVD prezentují materiály z rozsáhlé písemné, fotografické a filmové pozůstalosti Ludvíka Švába. Součástí publikace jsou též čtyři původní studie zaměřující se na Švábův vztah k filmu, jeho působení na české jazzové scéně a členství v Surrealistické skupině.

Prostřednictvím portrétu kreativní osobnosti se zde otevírá téma umělecké alternativy a podmínek její existence v totalitním státě. Švábovy filmařské aktivity slouží jako východisko pro obecnější zkoumání minoritních oblastí kinematografie: amatérského, rodinného a experimentálního filmu. Editory publikace jsou filmařka Evženie Brabcová a kurátor Národního filmového archivu Jiří Horníček.