Eva
Urbanová

O mně

Jsem absolventkou Filmové školy v Čimelicích, v NFA pracuji od roku 1973. Jako kurátorka a katalogizátorka se specializuji především na český hraný film, autorsky jsem se spolupodílela na katalogu Český hraný film I.-VI. 1898-1993, který rozsáhle mapuje československou filmovou produkci. Doplňkově se soustředím i na německou a skandinávskou kinematografii. V NFA se dále podílím na identifikaci neznámých filmových materiálů a fotografií z filmů, na restaurování a virážování českých němých filmů, poskytuji odborné konzultace oborové i laické veřejnosti a podílím se na rešeršní agendě.