Věroslav
Hába

O mně

V NFA pracuji od roku 1969. Nejprve jsem se v rámci tehdejšího Technického oddělení zabýval přírůstky kopií hraného filmu. Po roce 1980 jsem byl v tehdejším Oddělení filmových historiků na pozici kurátor se specializací na anglo-americkou kinematografii. Se stejnou specializací pokračuji jako katalogizátor v Oddělení filmografie a katalogizace.