Rozbor filmu

Rozbor filmu

350,00 Kč

autor: Radomír D. Kokeš
vydal: MUNI PRESS
v roce: 2015
ISBN 978-80-210-7756-0
počet stran: 264
vazba: měkká

Ještě předtím, než mou knihu vůbec otevřete… a než ji třeba i začnete číst, budete se dost možná ptát: Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Moje kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje rovněž každodenní diváckou zkušenost. Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické otázky jen odpovídat, ale naučit se je i klást. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů… Díky srozumitelnosti a zároveň komplexnosti je kniha určena širokému okruhu čtenářů: od milovníků kinematografie přes začínající filmaře až k budoucím, stávajícím i bývalým studentům uměnovědných oborů a filmových studií. V knize nabízím a prověřuji perspektivu, kterou nazývám poetikou fikce a jež vychází z více než patnácti let mé kritické, analytické, lektorské a pedagogické práce, s níž se ostatně můžete seznámit tady nebo tady. Věřím přitom, že tato kniha nejenom zpřehlední rozmanité způsoby systémového rozebírání filmových děl, ale nabídne i originální přístup, jak o takovém rozebírání filmů lze uvažovat. V mnoha ohledech jde navíc o publikaci ojedinělou, neb žádná podobně vystavěná původní česká kniha nevyšla už mnoho desítek let – a ty předchozí navíc představovaly v řadě aspektů odlišnou perspektivu.

Radomír D. Kokeš

 

Cena: 350,- Kč