Nová nová vlna? Rozprava o české a francouzské kinematografii/Nouvelle nouvelle vague? Débats sur le cinéma tcheque at francais

Nová nová vlna? Rozprava o české a francouzské kinematografii/Nouvelle nouvelle vague? Débats sur le cinéma tcheque at francais

5,00 Kč

přepis záznamu diskuze a překlad do češtiny: Noemi Prečanová

vydal: NFA

v roce: 2002

ISBN 80-7004-109-9

počet stran: 166

jazyková verze: česky, francouzsky

vazba: měkká

Záznam rozpravy českých a francouzských tvůrců v pařížském Cinéma des Cinéastes v roce 2002, které se mj. zúčastnili Věra Chytilová, Vladimír Michálek nebo David Ondříček. Za francouzskou stranu to pak byli Charlotte Silver, Dominique Cabrer, Nicolas Klotz nebo Alain Jessaue.

Cena: 5,- Kč