Iluminace 4/1994

Iluminace 4/1994

0,00 Kč

Obsah:

Petr Král: „Zlatý věk“ dnes

Petr Král: Film podle Daliho

Salvador Dali: Kritické dějiny filmu ve zkratce

Salvador Dali: Umělecký film, protiumělecký pyl

Salvador Dali: …Harry Langdon, dodnes vysoko nad hudbou

Salvador Dali: Andaluský pes

Robert Sklar: Ach, Althusser! Historiografie a vzestup filmového bádání

Ivan Klimeš: Matka a dítě. Čtyřicet pět sekund dialogu v Usměvavé zemi (1952)

 

Rozhovor
Michal Bregant: Amédée Ozefant: film a umění?

Film (rozhovor s A. Ozefantem)

 

Edice a materiály

MIchal Bregant: Obnovený Erotikon. Hledání stylu v němém filmu

Vítězslav Nezval: Panenství. Filmový manuskript

Vítězslav Nezval: Erotikon (titulková listina)

Vítězslav Nezval: Erotikon (dialogová listina)

Erotikon v dobovém tisku

 

Literární obzor

Jiří Rak: Historik v kině (Bilder schreiben Geschichte: Der Historiker im Kino)

Jiří Pokorný: Z počátků kinematografie (Prolog vor dem Film. Nachdenken über ein neues Medium 1909 – 1914)

Jan Lukeš: Formanovské proměny (A. J. Liehm: Příběhy Miloše Formana. Jasmin Dizdarevič: Konkurs na režiséra Miloše Formana.  Miloš Forman a Jan Novák: Co já vím?)

 

Příloha

Z přírůstků knihovny NFA

Obsah VI. ročníku Iluminace

 

Cena: 40,- Kč