Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let

Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let

25,00 Kč

vydal: NFA

v roce: 1993

ISBN 80-7004-028-9

počet stran: 196

vazba: měkká

Obsah:

Jan Svoboda: Některé souvislosti českého nového filmu 60. let

Zděněk Štábla: K poválečnému vývoji v kinematografii

Antonín Navrátil: Občanská, morální a tvůrčí renesance dokumentárního filmu

Jana Hádková: Mýtus cinéma-vérité v českém dokumentu první půlce 60. let

Jiří Rak: Hledání nového obrazu minulosti

Jiří Cieslar: Zkušenost s minulostí

Milan Hanuš – Jan Svoboda: Český film 60. let – filmové podoby historické existenciální zkušenosti (Informace o projektu výzkumu)

Ivan Klimeš: Hra

Jana Žilčayová: Životný svet a jeho tematizácia vo filmových dielach (aplikované na slovenské filmy 60. rokov)

Jan Bernard: Obraz lesa v českém filmu 60. let

Marie Mravcová: Čtvero literárních inspirací

Vlasta Jančová: Česká literatura v českém filmu 60. let

Jelena Paštéková: Literárne impulzy vo vývine slovenskej kinematografie šesťdesiatych rokov

Martin Šmatlák: Alternatívna „nová vlna“ v televízii? (O slovenských televíznych filmoch obdobia šesťdesiatych rokov)

Petr Pavlovský: Katarze komická a katarze tragická (Poznámka k dramaturgii českých a amerických filmů M. Formana)

Naďa Földváriová: Téma vo folklórnej filmovej hudbe

Stanislav Ulver: Stylové proměny (rozmanitost a jednota) v díle Jana Švankmajera

Michal Bregant: Pět poznámek k tématu: Věra Chytilová

František Bráblík: Pravděpodobné zdroje Spalovače mrtvol

Jozef Macko: Pôsobenie Alaina Robbe-Grilleta na Slovensku

Ivan Sviták: Postava k podpírání

Galina Kopaněvová: Poznámky na téma kontinuity

Jan Jaroš: Cenzura a český film 60. let

Ivo Pondělíček – Karel Morava: Hlediště 60. let a jeho budoucí podoba

Stanislava Přádná: Česká filmová kritika 60. let ve vztahu k čs. nové vlně

Martin Ciel: Niektoré vplyvy pôsobiace na slovenské filmové myslenie v rokoch šesťdesiatych

Zdeněk Smejkal: Rozvoj historiografie českého a slovenského filmu v 60. letech

Cena: 25,- Kč