Program

03/2018 (Change)
  • 9th week
  • Th 01/03

    Program pro školy / Svědectví Dcer 50. let

    Interaktivní program společenství Dcery 50. let, které dlouhodobě spolupracuje se spolkem Storytelling. Vypravěčská inscenace reflektuje osobní zkušenosti dětí politických vězňů z doby komunistické totality a předává autentická svědectví o perzekuci, které byla vystavena celá rodina odsouzeného. Představení je doprovázeno vizuálními prvky i osobními výpověďmi členek spolku Dcery 50. let a nabízí jedinečnou možnost přímého kontaktu s pamětníky.


    Historické mezníky Československa

    Tři bloky dokumentů ze sbírek Národního filmového archivu mapují vývoj naší republiky od legií, vzniku čs. státu, období Protektorátu Čechy a Morava, exilové vlády, západního i východního odboje, osvobození, důsledky poúnorové komunistické totality i tragické události padesátých let s přesahem do politického uvolnění v letech šedesátých.