Kapitoly z dějin (filmu) – archiv přednášek

15. 10. 2018
Zlínská škola animace
přednáší Noemi Valentíny

Zlínský Ateliér Animovaná tvorba Fakulty multimediálních komunikací vychovává nové generace animátorů, a navazuje tak na delší tradici zlínského filmového i uměleckoprůmyslového školství. Jakou cestu ale mladý tvůrce urazí od prvního skákajícího míčku až k diplomovému projektu? Prezentace představí způsob výuky (zlínské) animace, k vidění budou studentská cvičení, semestrální i absolventské práce.


29. 10. 2018
Česká meziválečná filmová avantgarda
přednáší Martin Čihák

Česká filmová avantgarda se vyznačuje jak diskontinuitou vývoje, která je dána zejména společensko-historickými proměnami ve středoevropském prostoru v průběhu dvacátého století, tak jistou retardací či zpozdilostí oproti obdobným hnutím v Evropě či zámoří. Můžeme vymezit tři poměrně osamocené ostrovy či etapy ve vývoji české avantgardy: léta třicátá, léta sedmdesátá až osmdesátá a konečně léta devadesátá. Přednáška posluchače seznámí se stěžejními díly naší meziválečné avantgardy a představí její nejvýznamnější tvůrce.


12. 11. 2018
Filmy Jana Kříženeckého
přednáší Jan Trnka

Komentované pásmo digitalizovaných snímků prvního českého filmaře Jana Kříženeckého vychází z několikaleté práce na jejich kompletaci a porovnání. Digitalizovány byly jak originální kamerové negativy, tak původní kopie i další nosiče. První filmy vzniklé na našem území je tak možné vidět v podobě, která zdůrazňuje jejich pestrost a materialitu. Hudební doprovod k filmovému pásmu vytvořil Jan Burian ml.


26. 11. 2018
E. F. Burian: Mezi uměními a mezi médii
přednáší Libuše Heczková

Dramatik, filmový a divadelní režisér, skladatel, literát a teoretik Emil František Burian byl v meziválečném období jedním z předních představitelů československého kulturního života. Přednáška se zaměří na jeho „polydynamické“ aktivity před rokem 1942. Sem spadá raná činnost v Osvobozeném divadle, teoretický spis Polydynamika i vrcholné filmové a divadelní adaptace novely Boženy Benešové Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová, ale také Burianovo spolupůsobení při formování českého strukturalismu.


10. 12. 2018
České filmové stars
přednáší Šárka Gmiterková

I přes nostalgické vzpomínání na domácí hvězdy meziválečného období a protektorátu panuje o fungování hvězdného systému a o poválečných osudech nejvýraznějších českých stars nadále spousta nejasností. Na příkladu kariér Oldřicha Nového a Jiřiny Štěpničkové přednáška nastíní jak nezbytnost hvězd pro kulturní průmysly, tak vytváření dobře rozpoznatelného hereckého typu. Dále představí výzvy a překážky, jimž musely tyto osobnosti po válce čelit.


7. 1. 2019
Česká poválečná filmová detektivka
přednáší Martin Mišúr

Přednáška vyloží výrobní, kulturně-politickou i kritickou pozici české filmové detektivky v prvních letech zestátněné kinematografie. Nastíní její souvislosti s protektorátním filmovým průmyslem, pokvětnový vývoj, poúnorový ústup a kamenitou cestu při obhajobě vlastní existence. Přestože totiž v českém prostředí tento žánr vcelku zakořenil, zaznívaly i zřetelné a vlivné hlasy, které detektivku odmítaly vůbec akceptovat.