Kapitoly z dějin (filmu)

Cyklus v tomto semstru skončil, pokračuje opět od října. 

Cyklus přednášek pro studenty a laickou veřejnost se zaměřuje na témata z dějin české kinematografie a v souladu s přístupy nové filmové historie je prezentuje s důrazem na historické, kulturní či politické souvislosti. Přednášejícími jsou jak pracovníci NFA (např. z oddělení kurátorů, oddělení výzkumu či oddělení orální historie), tak hosté z řad teoretiků, historiků či vysokoškolských pedagogů.

Cyklus probíhá v akademickém roce každé druhé pondělí od 18:00 v kině Ponrepo.

Na přednášky i projekce je možné zakoupit jednotlivé vstupenky dle standardního ceníku kina Ponrepo, v prodeji jsou i zvýhodněné akreditace platné na celý semestr.

Studenti Univerzity Karlovy si mohou cyklus zapsat v rámci svého studia jako povinně volitelný předmět standardní cestou ve studijním informačním systému. Na pokladně kina Ponrepo si po nahlášení svého jména vyzvednou akreditaci zdarma.