Kapitoly z dějin (filmu)

Cyklus přednášek pro studenty a laickou veřejnost se zaměřuje na témata z dějin české kinematografie a v souladu s přístupy nové filmové historie je prezentuje s důrazem na historické, kulturní či politické souvislosti. Přednášejícími jsou jak pracovníci NFA (např. z oddělení kurátorů, oddělení výzkumu či oddělení orální historie), tak hosté z řad teoretiků, historiků či vysokoškolských pedagogů.

Cyklus probíhá v akademickém roce vždy v úterý od 15:00 v kině Ponrepo, v programu se pravidelně střídají filmové projekce a přednášky s filmovými ukázkami.

Na přednášky i projekce je možné zakoupit jednotlivé vstupenky dle standardního ceníku kina Ponrepo, v prodeji jsou i zvýhodněné akreditace platné na celý semestr (pro členy Ponrepa 600 Kč / student 450 Kč, bez členství 850 Kč / student 650 Kč).

Studenti Univerzity Karlovy si mohou cyklus zapsat v rámci svého studia jako povinně volitelný předmět pod názvem Kapitoly z dějin (filmu) – AFV0000247 standardní cestou ve studijním informačním systému. Na pokladně kina Ponrepo si po nahlášení svého jména vyzvednou akreditaci zdarma.

PROGRAM

26. 9. 2017 / 15:00
Archeologie médií
přednáší Kateřina Svatoňová

Vstupní přednáška vychází z metody archeologie médií, která ukazuje, že pouze skrze minulost médií můžeme chápat jejich současnou podobu. Přednáška se zaměří na některé ideje, které byly naplněny až mnohem později – (nejen) filmem či virtuálními realitami, zároveň však bude sledovat i „mrtvá média“, tedy některé vynálezy, aparáty a možnosti zobrazení, jež byly časem zapomenuty.


3. 10. 2017 / 15:00
Případ pro začínajícího kata
(Pavel Juráček, Československo, 1969, 102 min., DCP)

Vrcholné dílo Pavla Juráčka a jeden z vrcholů československé nové vlny je svébytnou autorsky pojatou adaptací Swiftova románu Gulliverovy cesty.


10. 10. 2017 / 15:00
Česká nová vlna
přednáší Briana Čechová

“Zlatá šedesátá” sice dodnes obklopuje aura nejdůležitější a nejslavnější etapy české filmové historie, přesto se zde nelze ubránit jisté hořkosti a ironickému úšklebku. Ani tehdy totiž nepanovala bezvýhradná tvůrčí uvolněnost, jak by se mohl leckdo domnívat. Přednáška s filmovými ukázkami představí téma nové vlny především s důrazem na tvorbu Pavla Juráčka.


17. 10. 2017 / 15:00
Král Šumavy
(Karel Kachyňa, Československo, 1959, 93 min., 35mm)

Film Karla Kachyni patří mezi nejkontroverznější díla československé kinematografie – zdařilý thriller z prostředí šumavských hvozdů, ve kterém se současnost střetává se starými legendami, je totiž nezanedbatelnou měrou poplatný dobovým politickým poměrům.


24. 10. 2017 / 15:00
O zvuku ve filmu
přednáší Marie Barešová

Zvuková složka je nedílnou, a přitom neprávem opomíjenou, součástí filmového média. Historickou proměnu jejího utváření, vztah k audiovizuálnímu dílu jako celku a stylové polohy vysvětluje přednáška na analyzovaných ukázkách.


31. 10. 2017 / 15:00
Pásmo dokumentárních filmů

 • Život zabité žáby (Bohumil Bauše, Rakousko-Uhersko, 1911, 5 min)
 • Z fysiologie embrya plovatky (Ondřej Schrutz, Rakousko-Uhersko, 1913, 3 min)
 • Základní zjevy elektrické (Československo, 1921, 4 min)
 • Filmem zrychlené pohyby rostlin při klíčení a růstu (Československo, 1925, 5 min)
 • Jaro na Podkarpatské Rusi (Karel Plicka, Československo, 1929, 10 min)
 • Kamenná sláva (Jiří Lehovec, Jan Libora, Československo, 1938, 11 min)
 • Návrat presidenta dr. Edvarda Beneše do Prahy (Otakar Vávra,Československo, 1945, 13 min)
 • Nevíme dne… (Bohumil Vošahlík, Československo, 1946, 14 min)
 • Muži pod Prahou (Václav Švarc, Československo, 1947, 13 min)
 • Náměstí Budovatelů (Bohumil Vošahlík, Československo, 1948, 10 min)

7. 11. 2017 / 15:00
Z dějin českého dokumentu
přednáší Alena Šlingerová

Přednáška bude věnována vývoji českého dokumentárního filmu od počátků do roku 1948 v jeho populárně-naučné, osvětové, politické i umělecké podobě. Představí českou dokumentaristiku v širším kontextu a také některé její výrazné osobnosti, jako byli Karel Degl, Karel Plicka, Jiří Lehovec nebo Alexander Hackenschmied.


14.11.2017
Dobrý voják Švejk
(Karel Steklý, Československo, 1956, 105 min., DCP)

Film Karla Steklého je spolu se svým pokračováním nejpopulárnější adaptací Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka, v roce 2017 prošel digitálním restaurováním.


21.11.2017
O archivnictví a digitálním restaurování
přednáší Tereza Frodlová

Výrazem film označujeme nejen umělecké dílo, ale také materiální objekt, který po desítky let sloužil jako médium, skrze něž se dílo dostávalo k divákům. V přednášce nahlédneme do různorodých sbírek filmových archivů a přiblížíme si, jak archivy se sbírkami pracují, aby zachovaly materiály budoucím generacím. Nedílnou součást práce filmových archivů tvoří také restaurování filmů. Ve druhé části přednášky se proto zaměříme jak na proces restaurování analogovou cestou, tak na dnes nejdiskutovanější digitální restaurování.


28.11.2017
Pásmo animovaných filmů
(celkem cca 84 min., HD)
Pásmo představí průřez animovanou tvorbou vzniklou na našem území do roku 1945.

 • Vizte vše, co tropí dnes kluci dva a jeden pes! (Československo, 1925, 7 min)
 • Nové dobrodružství Kocoura Felixe (Karel Dodal, Československo, 1927, 2 min)
 • Zamilovaný vodník (Hermína Týrlová, Československo, 1928, 10 min)
 • Bimbovo smutné dobrodružství (Karel Dodal, Československo, 1930, 10 min)
 • Nás už nemá nikdo rád… (Československo, 1933, 5 min)
 • Maminčin výlet do nebe (Irena Dodalová, Karel Dodal, Československo, 1935, 4 min)
 • Všudybylovo dobrodružství (Irena Dodalová, Karel Dodal, Československo, 1936, 12 min)
 • Tajemství lucerny (Irena Dodalová, Karel Dodal, Československo, 1936, 2 min)
 • Tři muži (Irena Dodalová, Karel Dodal, Československo, 1936, 2 min)
 • Fantaisie érotique (Irena Dodalová, Karel Dodal, Československo, 1936, 2 min)
 • Prací přehlídka (Československo, 1937, 4 min)
 • Hra bublinek (Irena Dodalová, Karel Dodal, Československo, 1937, 1 min)
 • Nezapomenutelný plakát (Irena Dodalová, Karel Dodal, Československo, 1937, 3 min)
 • Ferda mravenec (Hermína Týrlová, Ladislav Zástěra, Československo, 1944, 10 min)
 • Svatba v Korálovém moři (Horst von Möllendorff, Československo, 1944, 10 min)

5.12.2017
Počátky české animace
přednáší Eva Strusková

Přednáška se zaměří na rané období animované tvorby na našem území, které je neodmyslitelně spojeno se jmény Karla a Ireny Dodalových a Hermíny Týrlové, se zlínskými ateliéry či protektorátní pražskou výrobnou animovaných filmů. Zmíněna bude role reklamy pro rozvoj oboru (Schicht, Baťa, Piras ad.), a to v kontextu produkce animovaných snímků v USA a v Evropě. Připomenuta bude postava zapomínaného krajana Bertolda Bartosche, autora ikonického díla animovaného filmu Myšlenka (L´Idée).


12.12.2017
Pásmo studentských filmů
(celkem 68 min., HD)

 • Ropáci (Jan Svěrák, Československo, 1988, 20 min)
 • Vynález krásy (Marek Najbrt, Česká republika, 1994, 21 min)
 • Šance tisíciletí (Bořivoj Hořínek, Česká republika, 2001, 13 min)
 • Dokumentálové (Martin Dušek, Česká republika, 2005, 14 min)

19.12.2017
O studentském filmu
přednáší Johana Švarcová

Pro studentské filmy je často charakteristická přítomnost zesměšňujícího napodobování (perzifláže). Johana Švarcová, kurátorka Národního filmového archivu, se v přednášce zaměří právě na takové studentské filmy, ve kterých se setkáváme s prvky perzifláže. A to buď v rámci samotného stylu filmu, nebo žánru, nebo konkrétní situace či školy.


Cyklus bude pokračovat opět v letním semestru, a to v těchto termínech: 13. 2. / 20. 2. / 27. 2. / 6. 3. / 13. 3. / 20. 3. / 27. 3. / 3. 4. / 10. 4. /  17. 4. / 24. 4. / 15. 5.