Kapitoly z dějin (filmu)

CYKLUS V TOMTO SEMESTRU SKONČIL,
POKRAČUJEME OPĚT OD ŘÍJNA.

Cyklus přednášek pro studenty a laickou veřejnost se zaměřuje na témata z dějin české kinematografie a v souladu s přístupy nové filmové historie je prezentuje s důrazem na historické, kulturní či politické souvislosti. Přednášejícími jsou jak pracovníci NFA (např. z oddělení kurátorů, oddělení výzkumu či oddělení orální historie), tak hosté z řad teoretiků, historiků či vysokoškolských pedagogů.

Cyklus probíhá v akademickém roce vždy v úterý od 15:00 v kině Ponrepo, v programu se pravidelně střídají filmové projekce a přednášky s filmovými ukázkami.

Na přednášky i projekce je možné zakoupit jednotlivé vstupenky dle standardního ceníku kina Ponrepo, v prodeji jsou i zvýhodněné akreditace platné na celý semestr.

Studenti Univerzity Karlovy si mohou cyklus zapsat v rámci svého studia jako povinně volitelný předmět pod názvem Kapitoly z dějin (filmu) II. (AFV0000269) standardní cestou ve studijním informačním systému. Na pokladně kina Ponrepo si po nahlášení svého jména vyzvednou akreditaci zdarma.

 

PROGRAM

13. 2. 2018 / 15:00 / projekce
Filmové týdeníky
Projekce představí filmové týdeníky a jejich předchůdce od posledních let Rakouska-Uherska do roku 1945.

 • ZF 1025 (6min)
 • Pražský kinematografický journal květen 1914 (7 min)
 • Elekta-journal č. 19. (V. ročník) (9 min)
 • Baťův žurnál číslo 8. (ZF 0793, 9min)
 • Český zvukový týdeník aktualita 1941 č. 17 (11 min)
 • Československý zvukový týdeník. Loučení s T.G.M. 1937 (13 min)
 • Zvukový filmový žurnál průmyslu a obchodu v Čechách a na Moravě č. 1 – 1938 (7 min)
 • Československý filmový zpravodaj ročník 1. číslo 3. (9 min)

20. 2. 2018 / 15:00 / přednáška
Z dějin filmového týdeníku
přednáší Jiří Novotný

Týdeník býval součástí každého filmového představení, před projekcí seznamoval diváky s nejdůležitějšími událostmi světa, státu nebo regionu. S jeho výrobou se začalo krátce po vzniku samostatného Československa. Ačkoli jsou jejich tvůrci vesměs zahaleni rouškou anonymity, staly se týdeníky významným pramenem k dějinám 20. století. Přednáška obsáhne dobu od předchůdců klasických týdeníků až do roku 1945.


27. 2. 2018 / 15:00 / projekce
Krátké filmy z 50. let
Projekce představí průniky československého dokumentárního a fikčního filmu v 50. letech.

 • Zrcadlo (Drahoslav Holub, Československo, 1948, 8 min)
 • Úderník Svoboda (František Lukáš, Československo, 1950, 24 min)
 • Pomůžeme při nehodě (Vojtěch Količ, Československo, 1954, 14 min)
 • Jen čtvrt hodinky? (Oldřich Mirad, Československo, 1956, 15 min)
 • O lidech před pultem a za ním I. (Petr Schulhoff, Československo, 1957, 8 min)

6. 3. 2018 / 15:00 / přednáška
Dokument a fikce ve filmu 50. let
přednáší Lucie Česálková

Socialistický realismus si v české kinematografii nejčastěji spojujeme s hranými filmy jako například Zítra se bude tančit všude. Tato metoda se svým důrazem na zobrazení „socialistické reality“ však zcela zásadním způsobem ovlivnila též domácí dokumentaristiku. Přednáška se zaměří na českou dokumentární produkci 50. let s důrazem na to, jak se v ní prolínaly fikční a dokumentaristické postupy.  


13. 3. 2018 / 15:00 / projekce
Poválečné kreslené filmy
Projekce představí zásadní československé kreslené filmy z období po druhé světové válce.

 • Dárek (Jiří Trnka, Jiří Krejčík, Československo, 1946, 16 min)
 • Atom na rozcestí (Čeněk Duba, Československo, 1947, 10 min)
 • O milionáři, který ukradl slunce (Zdeněk Miler, Československo, 1948, 10 min)
 • O místo na slunci (František Vystrčil, Československo, 1959, 5 min)
 • Špatně namalovaná slepice (Jiří Brdečka, Československo, 1963, 13 min)
 • Tucet mých tatínků (Eduard Hofman, Československo, 1959, 13 min)

20. 3. 2018 / 15:00 / přednáška
Poválečné tendence kresleného filmu
přednáší Pavel Horáček

Poválečné období představuje klíčovou éru pro českou animaci, která zaznamenala fenomenální úspěchy v celosvětovém měřítku. Přednáška se zaměří zejména na kreslený film, na jeho česká specifika a na výtvarníky, kteří definovali jeho novátorskou tvář.


27. 3. 2018 / 15:00 / projekce
13. revír
(Martin Frič, Československo, 1946, 99 min)

Výrobu snímku, který je díky svému stylu blízký estetice filmů noir, poznamenalo politicky motivované přeobsazení některých rolí i výměna na pozici režiséra po skončení druhé světové války.


3. 4. 2018 / 15:00 / přednáška
Očistné procesy po 2. světové válce
přednáší Zuzana Černá

Po druhé světové válce vznikla celospolečenská potřeba vypořádat se s válečnými kolaboranty. Očistné procesy probíhaly téměř v každém podniku či odvětví, a nevyhnuly se tak ani kinematografii. Posuzovány nebyly jen exponované osobnosti filmu, ale také běžní pracovníci ateliérů či kinaři. Přednáška se zaměří na průběh procesů a především na to, jaký měly vliv na podobu poválečné tuzemské kinematografie.


10. 4. 2018 / 15:00 / přednáška
Multimediální experiment a český film
přednáší Kateřina Svatoňová

Přednáška představí multimediální instalace pro mezinárodní výstavy EXPO 58 a 67, Laternu magiku, kombinaci divadelní inscenace, baletu a filmových projekcí, a pokusy s filmovým materiálem v průběhu 60. let (jak se jim věnoval například kameraman Jaroslav Kučera ve filmech natáčených s Věrou Chytilovou). Cílem je ukázat zrod experimentu a mediální různorodosti v kinematografii 50. let, která byla do značné míry formalizovaná a normalizovaná. Pozornost bude věnována rozvíjení avantgardního odkazu a také ambivalentním polohám experimentu v socialistickém státě.


17. 4. 2018 / 15:00 / projekce
1984: Rok Orwella
(Jiří Sozanský, Československo, 1984, 8 min)
Démanty noci
(Jan Němec, Československo, 1964, 64 min)

Spojení krátkého experimentu výtvarníka Jiřího Sozanského a celovečerní ikony československé nové vlny režiséra Jana Němce přiblíží (nejen) specifické přístupy kameramana Jaroslava Kučery, jehož osobnost obě díla propojuje.