Kapitoly z dějin (filmu)

Exkurzy do dějin české kinematografie, které slovem a projekcí představují stěžejní i zdánlivě okrajová témata a prezentují je s důrazem na historické, kulturní či politické souvislosti.

Kapitoly probíhají od října 2018 do května 2019 v pondělí od 18:00 v kině Ponrepo.
Na přednášky je možné zakoupit vstupenky dle standardního ceníku kina Ponrepo.
Studenti Univerzity Karlovy a Umprum si mohou Kapitoly zapsat jako volitelný předmět. Na pokladně kina Ponrepo si po nahlášení svého jména vyzvednou akreditaci zdarma.

 

7. 1. 2019
Česká poválečná filmová detektivka
přednáší Martin Mišúr

Přednáška vyloží výrobní, kulturně-politickou i kritickou pozici české filmové detektivky v prvních letech zestátněné kinematografie. Nastíní její souvislosti s protektorátním filmovým průmyslem, pokvětnový vývoj, poúnorový ústup a kamenitou cestu při obhajobě vlastní existence. Přestože totiž v českém prostředí tento žánr vcelku zakořenil, zaznívaly i zřetelné a vlivné hlasy, které detektivku odmítaly vůbec akceptovat.


21. 1. 2019
Zvuk a hudba v českém němém filmu
přednáší Jonáš Kucharský

Nejstaršímu okruhu filmového dědictví říkáme již dlouhá léta kolokviálně němý film. Ten byl ale již od svých počátků vždy doplněn různými zvuky, nebo přímo hudebním doprovodem, úplně němý nebyl nikdy. Přednáška představí historický a teoretický kontext zvuku a hudebního doprovodu němého filmu a jejich různé typy. Součástí bude i seznámení s aktivitami Národního filmového archivu na tomto poli, ukázky z již realizovaných hudebních doprovodů k filmům a představení budoucích projektů.

 


PROBĚHLÉ


15. 10. 2018
Zlínská škola animace
přednáší Noemi Valentíny

Zlínský Ateliér Animovaná tvorba Fakulty multimediálních komunikací vychovává nové generace animátorů, a navazuje tak na delší tradici zlínského filmového i uměleckoprůmyslového školství. Jakou cestu ale mladý tvůrce urazí od prvního skákajícího míčku až k diplomovému projektu? Prezentace představí způsob výuky (zlínské) animace, k vidění budou studentská cvičení, semestrální i absolventské práce.


29. 10. 2018
Česká meziválečná filmová avantgarda
přednáší Martin Čihák

Česká filmová avantgarda se vyznačuje jak diskontinuitou vývoje, která je dána zejména společensko-historickými proměnami ve středoevropském prostoru v průběhu dvacátého století, tak jistou retardací či zpozdilostí oproti obdobným hnutím v Evropě či zámoří. Můžeme vymezit tři poměrně osamocené ostrovy či etapy ve vývoji české avantgardy: léta třicátá, léta sedmdesátá až osmdesátá a konečně léta devadesátá. Přednáška posluchače seznámí se stěžejními díly naší meziválečné avantgardy a představí její nejvýznamnější tvůrce.


12. 11. 2018
Filmy Jana Kříženeckého
přednáší Jan Trnka

Komentované pásmo digitalizovaných snímků prvního českého filmaře Jana Kříženeckého vychází z několikaleté práce na jejich kompletaci a porovnání. Digitalizovány byly jak originální kamerové negativy, tak původní kopie i další nosiče. První filmy vzniklé na našem území je tak možné vidět v podobě, která zdůrazňuje jejich pestrost a materialitu. Hudební doprovod k filmovému pásmu vytvořil Jan Burian ml.


26. 11. 2018
E. F. Burian: Mezi uměními a mezi médii
přednáší Libuše Heczková

Dramatik, filmový a divadelní režisér, skladatel, literát a teoretik Emil František Burian byl v meziválečném období jedním z předních představitelů československého kulturního života. Přednáška se zaměří na jeho „polydynamické“ aktivity před rokem 1942. Sem spadá raná činnost v Osvobozeném divadle, teoretický spis Polydynamika i vrcholné filmové a divadelní adaptace novely Boženy Benešové Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová, ale také Burianovo spolupůsobení při formování českého strukturalismu.


10. 12. 2018
České filmové stars
přednáší Šárka Gmiterková

I přes nostalgické vzpomínání na domácí hvězdy meziválečného období a protektorátu panuje o fungování hvězdného systému a o poválečných osudech nejvýraznějších českých stars nadále spousta nejasností. Na příkladu kariér Oldřicha Nového a Jiřiny Štěpničkové přednáška nastíní jak nezbytnost hvězd pro kulturní průmysly, tak vytváření dobře rozpoznatelného hereckého typu. Dále představí výzvy a překážky, jimž musely tyto osobnosti po válce čelit.