Filmové osmičky

Národní filmový archiv připomíná významné události pro historii československého státu, jejichž výročí připadají na rok 2018. V rámci distribuční nabídky Filmové osmičky připomene roky 1918, 1938, 1948 a 1968 uvedením filmů Zborov (J. A. Holman, Jiří Slavíček, 1938), TGM Osvoboditel (Věra Chytilová, 1990), Klapzubova XI. (Ladislav Brom, 1938), Bílá tma (František Čáp, 1948) a Démanty noci (Jan Němec, 1964).

K vybraným snímkům připravuje oddělení filmové výchovy v návaznosti na jednotlivé obnovené premiéry metodické a pracovní listy. Metodický list slouží pro přípravu pedagoga, lektora či kinaře, který chce posluchačům nabídnout více než jen pasivní filmový zážitek. Pracovní listy pak slouží jako pomůcka všem posluchačům zúčastněným na lekci po zhlédnutí filmu.

 

Jak pracovat s výukovými materiály.pdf

 

BÍLÁ TMA (František Čáp, 1948)
metodický list
pracovní list

TGM OSVOBODITEL (Věra Chytilová, 1990)
metodický list
pracovní list

DÉMANTY NOCI (Jan Němec, 1964)
metodický list
pracovní list

KLAPZUBOVA XI. (Ladislav Brom, 1938)
metodický list
pracovní list