Vědecká rada

V červnu 2018 byla zřízena Vědecká rada NFA jako poradní orgán pro základní a aplikovaný výzkum. Vědecká rada se podílí na tvorbě koncepce, rozvoji a koordinaci výzkumu, vzniku koncepčních dokumentů a vyjadřuje se k výzkumným projektům NFA. Řídí interní Směrnicí č. 30.

První setkání se uskutečnilo 3. července 2018 a na programu bylo představení vědy a výzkumu v NFA a cíle výzkumu do připravované Dlouhodobé koncepce výzkumné organizace na roky 2019-2023.

 

Členy Vědecké rady jsou:

doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (NFA)

Mgr. Katarína Gatialová (NFA)

Mgr. Petr Hasan (NFA)

Mgr. Pavla Janásková (NFA)

Doc. PhDr. Ivan Klimeš (NFA)

MgA. Matěj Strnad (NFA)

PhDr. Linda Šplíchalová (NFA)

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (FFUK)

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ÚSD AV ČR)

PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (ÚDU AV ČR)