Publikační činnost

Ediční činnost NFA a ediční rada

NFA je jedním z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného zaměření.

Publikuje práce autorů NFA i z vnějšku.

Návrhy rukopisů přijímá a posuzuje ediční rada, jednající ve složení

Lucie Česálková, Jiří Anger, Helena Bendová (FAMU), Briana Čechová, Tomáš Fojtík, Ivan Klimeš, Iwona Lyko, Dagmar Pilařová, Pavel Skopal (FF MU), Matěj Strnad, Julie Wittlichová, Tomáš Žůrek.

Pokyny pro autory rukopisů

S návrhy na publikování rukopisu nás kontaktujte prostřednictvím formuláře návrhu rukopisu.

Termíny pro podání návrhů rukopisů: vždy 28. 2. + 31. 8.

Žadatelé budou informováni o rozhodnutí ediční rady do 30 dnů po uzávěrce.
Kontakt: Julie Wittlichová julie.wittlichova@nfa.cz

Formulář edičního návrhu
Dokument v doc: Formulář edičního návrhu NFA.
Citační normy
Dokument v pdf: Citační norma edice NFA.
Vydané publikace
Zakoupíte v našem E-shopu.