Iluminace

Iluminace – Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu je jediným domácím recenzovaným filmologickým periodikem.

Čtyřikrát ročně přináší původní odborné studie, rozhovory, recenze i zprávy z konferencí, představuje nově zpřístupněné fondy či zajímavé sbírky Národního filmového archivu i různorodé projekty spjaté s tématy filmu, médií a audiovize obecně.

Iluminace je součástí databází Scopus, Ebsco a ProQuest.

Jednotlivá čísla si můžete koupit v E-shopu.

www.iluminace.cz