26/10

WORKSHOP: Současné technologie ve výzkumu zvukových a AV záznamů

9. LISTOPADU 2017 / 10 – 16 / KINO PONREPO. Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR dovoluje pozvat na odborný vědecký workshop Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů. Odborné setkání představí výsledky výzkumu v oblasti existujících a aktuálně vyvíjených nástrojů pro zpracování zvukových a audiovizuálních materiálů ve výzkumných a paměťových institucích. Pomíjet nechceme ani příklady dobré praxe. Kompletní program a možnost registrace naleznete zde.