20/11

Přečtěte si blog o Oddělení výzkumu NFA

„Jedině na základě původních pramenů pochopíme dějiny českého filmu do hloubky. Bez toho, že o archiválie NFA pečuje a že jsou proto k dispozici, budeme pořád jen opakovat tradované historky, aniž bychom přinesli něco nového.“ Přečtěte si reportáž o práci Oddělení výzkumu Národního filmového archivu na blogu.