Kontakty

Pokud máte zájem o využití našich sbírek, kontaktujte Obchodní oddělení.

Pokud nám chcete nabídnout materiály k archivaci, kontaktujte vedoucí Oddělení kurátorů nebo vedoucího Oddělení písemných archiválií.

Producenti a distributoři, kteří nás potřebují kontaktovat ohledně nabídkové a evidenční povinnosti, se obracejí na Adélu Kudlovou.

Péči o filmové materiály a zajištění smluvního depozitu má na starost Oddělení akvizice a archivace, digitální materiály spravuje Digitální laboratoř pod vedením Jonáše Svatoše. Sbírku zvukových záznamů spravuje kurátorka Oddělení orální historie.

 

Čechová Briana 778 522 720 vedoucí Oddělení kurátorů
Hába Věroslav 778 522 721 kurátor – anglo-americký film
Hála Tomáš 778 522 722 kurátor – východoevrop. film
Horníček Jiří 778 522 723 kurátor – amatérský film
Kerbachová Bohdana 778 487 965 kurátorka – zpravodajský film
Lyko Iwona 778 487 967 kurátorka – zahraniční dokument
Mertová Michaela 778 487 963 kurátorka – animovaný film
Nafati Karolina 778 487 968 kurátorka – zpravodajský film
Novotný Jiří 778 487 964 kurátor – zpravodajský film
Pavlíková Eva  778 522 725 kurátorka – český dokument
Pommeau Jeanne 778 522 728 kurátorka a restaurátorka
Švarcová Johana  737 586 528 kurátorka studentských filmů
Šlingerová Alena  778 522 727  kurátorka – český dokument
 Urbanová Eva   778 522 726  kurátorka – český hraný film

 

Lachman Tomáš 778 522 714 ved. Oddělení písemných archiválií
Hasan Petr 778 487 973 zást. vedoucího oddělení písemných archiválií
Diringerová Alžběta 778 488 016 digitalizace
Doležalová Kristýna 778 487 955 archivářka
Matějčková Michaela (Koželuhová) 778 487 974 kurátorka, plakáty
Kutil Jiří 778 487 976 archivář
Marek Luboš 778 522 715 archivář, badatelna
Možišová Jarmila 778 487 977 dokumentátorka, plakáty, reklam. mat., tit. a dialog. list
Rožníčková Hana 778 487 978 dokumentátorka, české fotografie
Svoboda Ivan 778 487 979 archivář, digitalizace
Zíma Karel 778 487 980 dokumentátor, zahraniční fotografie

 

Přikrylová Jana 724 046 368 ved. Oddělení akvizice a archivace
Altman Vladimír 778 487 957 restaurátor – střižna
Budská Lucie 778 487 959 archivářka – střižna
Bursíková Kateřina 778 487 950 archivářka – přírůstek
Czvingerová Pavlína 778 487 886 archivářka – střižna
Martina Nalevanková 778 745 534 kontakt – přívoz
Dušková Věra 778 487 947 archivářka – střižna
Gruber Petr 778 487 954 expedice Malešická
Henková Bohumila 778 487 940 archivářka – střižna
Holeštová Dagmar 778 487 941 archivářka – střižna
Horová Ludmila 778 487 889 archivářka – střižna
Kadeřábková Miroslava 778 487 962 archivářka – střižna
Knappová Soňa 778 487 953 archivářka – přírůstek
Korábová Petra 778 487 948 restaurátorka – střižna
Krulíková Lenka 778 487 943 archivářka – střižna
Macešková Blanka  778 745 540 restaurátorka – střižna
Novák Stanislav 778 487 883 promítač Malešická
Opěla Vladimír 778 487 854 archivář – přírůstek
Padevětová Marie 778 487 960 archivářka – střižna
Palečková Marta 778 487 952 archivářka – přírůstek
Pešek Ladislav 778 487 944 expedice depozitáře
Pešková Miluše 778 487 961 archivářka – střižna
Smělá Eva 778 487 942 restaurátorka – střižna
Šťastná Lenka 778 487 958 restaurátorka – střižna
Švédová Jitka 778 487 945 pom. administr. práce

 

Adéla Kudlová 775 431 538 Nabídková a evidenční povinnost
Jonáš Svatoš 602 603 910 Digitální laboratoř – vedoucí
Kryštof Pešek Digitální laboratoř – digitální operátor
Pekař František 603 157 305 Digitální laboratoř – digitální operátor
Strnad Matěj 778 487 855 oddělení metodiky