PROGRAMOVÁNÍ

Harmonogram vstupu do kin:

Bílá tma (předfilm Škůdce)  1. února 2018
TGM Osvoboditel → 1. května 2018
Démanty noci → srpen 2018
Klapzubova XI. → 4. září 2018
Krise → 27. září 2018
Zborov → říjen 2018

Půjčovné:
PROJEKCE V KINĚ → 50% z čisté tržby – nabídka je dostupná na DISFILMU.
PROJEKCE MIMO KINO → půjčovné dle ceníku NFA , objednávejte prostřednictvím ONLINE formuláře.

Po dohodě lze uspořádat krátký úvod nebo přednášku kurátora či kurátorky Národního filmového archivu.

Kontakt:
Iva Žáková / iva.zakova@nfa.cz / tel. 778 745 532