Ke stažení FILMOVÉ OSMIČKY

logo NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV / FILMOVÉ OSMIČKY (zip)

plakát 350×650

plakát A1 

→ trailer FILMOVÉ OSMIČKY (MP4 / DCP)

→ trailer TGM Osvoboditel (MP4 / DCP)

→ trailer Bílá tma

leták 70×70

slide do kina FILMOVÉ OSMIČKY (jpg)

slide do kina BÍLÁ TMA (jpg)

slide do kina TGM OSVOBODITEL

pracovní list pro školy BÍLÁ TMA (pdf)

metodický list pro školy BÍLÁ TMA (pdf)

pracovní list pro školy TGM OSVOBODITEL (pdf)

metodický list pro školy TGM OSVOBODITEL (pdf)

pracovní list pro školy DÉMANTY NOCI (pdf)

metodický list pro školy DÉMANTY NOCI (pdf)

pracovní list pro školy KLAPZUBOVA XI. (pdf)

metodický list pro školy KLAPZUBOVA XI. (pdf)