Projekty

V současnosti pracujeme na těchto projektech:
Filmový přehled pro 21. století
Home Movie Day
projekty Knihovny NFA
FORWARD – Framework for a EU-wide Audiovisual Orphan Works Registry

Projekty ukončené:

Digitální restaurování českého filmového dědictví
Digitální restaurování filmu Staré pověsti české
Pražské povstání Václava Kosteleckého
Konference Inédits

Projekty podpořené Grantovou agenturou ČR
GA408/09/1346 Gustav Machatý. Osobnost režiséra na pozadí dějin kinematografie (publikace biografie) (2009-2009)
GA408/05/0868 Dějiny českého myšlení o filmu – antologie (2005-2007)
GA408/05/2091 Gustav Machatý v kontextu české a světové kinematografie (2005-2007)
GA409/03/1276 Protičeskoslovenská propaganda třetí říše 1933-1938 a propaganda Sudetoněmecké strany (2003-2005)
GA408/01/0071 Počátky české kinematografie 1895-1918 (2001-2003)

Projekt podpořený MŠMT ČR dotací z programu „Informační infrastruktura výzkumu“ – podprogram „Informační zdroje pro výzkum“.
1N04122 – Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu (2004-2008)