Národní filmový archiv

Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury.

NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Byl založen roku 1943 a již v roce 1946 se stal členem Mezinárodní federace filmových archivů – FIAF. V roce 1997 se stal zakládajícím členem Asociace evropských cinematék ACE (Association des Cinémathèques Européenes). V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím; vedle plnění archivní role hospodaří s českými filmy a zabývá se vědeckou a publikační činností, prezentací filmového dědictví a podporou současné české kinematografie. Od roku 2011 je NFA garantem velkých digitalizačních projektů (Marketa Lazarová, Hoří, má panenko, Všichni dobří rodáci, Ostře sledované vlaky).

NFA zastřešuje také aktivity Film Promotion a Film Commission, čímž podporuje současný film v účasti na důležitých mezinárodních festivalech a přehlídkách, nabízí asistenci zahraničním filmařům, kteří zvažují natáčení v České republice. NFA dále koordinuje aktivity kanceláře Kreativní Evropa, jejíž součástí je i kancelář Media Desk.

V současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, více než 500 tisíc fotografií, přes 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů. Archivní fondy a sbírky a filmová knihovna slouží odborné veřejnosti k vědeckému bádání a jsou zdrojem informací a materiálů také pro současnou audiovizuální produkci. NFA v letech 1965–2008 kopírováním zabezpečil téměř 24 milionů metrů filmu na prudce hořlavém podkladu.

Národní filmový archiv nabízí zejména:

– možnost využití českých (československých) filmů a filmových materiálů a materiálů soudobé dokumentace, včetně odborné spolupráce např. při vyhledávání osobností, tématické rešerše atd.
– možnost dobrovolného depozita existujících nebo nově vytvořených filmových děl, bezplatné uložení rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálů do trvalé archivní péče
– přístup ke sbírkám v rámci školních a výukových projekcí, případně jiné studijní a vědecké činnosti
– odborné konzultace, popř. odborná spolupráce na českých i zahraničních projektech z oblasti ochrany, zpracování, katalogizace, výzkumu, teorie a dějin filmu a filmových archiválií
– odborné publikace
– aktivity filmové výchovy
– zastupování české kinematografie na významných mezinárodních festivalech a trzích
– poskytování aktuálních informací o české kinematografii a filmovém průmyslu
– zprostředkování potřebných kontaktů v oblasti mezinárodního filmového průmyslu
– poskytování všech relevantních informací o podmínkách a možnostech filmování v ČR
– poradenství o finančních a koprodukčních možnostech
– šíření informací o možnostech finančních podpor nabízených v systémech financování programu MEDIA