Národní filmový archiv

Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury.

NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Byl založen roku 1943 a již v roce 1946 se stal členem Mezinárodní federace filmových archivů – FIAF. V roce 1997 se stal zakládajícím členem Asociace evropských cinematék ACE (Association des Cinémathèques Européenes). V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím; vedle plnění archivní role hospodaří s českými filmy a zabývá se vědeckou a publikační činností, prezentací filmového dědictví a podporou současné české kinematografie. Od roku 2011 je NFA garantem velkých digitalizačních projektů (Marketa Lazarová, Hoří, má panenko, Všichni dobří rodáci, Ostře sledované vlaky).

NFA  koordinuje aktivity kanceláře Kreativní Evropa, jejíž součástí je i kancelář Media Desk.

V současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, více než 500 tisíc fotografií, přes 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů. Archivní fondy a sbírky a filmová knihovna slouží odborné veřejnosti k vědeckému bádání a jsou zdrojem informací a materiálů také pro současnou audiovizuální produkci. NFA v letech 1965–2008 kopírováním zabezpečil téměř 24 milionů metrů filmu na prudce hořlavém podkladu.

Národní filmový archiv nabízí zejména:

– možnost využití českých (československých) filmů a filmových materiálů a materiálů soudobé dokumentace, včetně odborné spolupráce např. při vyhledávání osobností, tématické rešerše atd.
– možnost dobrovolného depozita existujících nebo nově vytvořených filmových děl, bezplatné uložení rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálů do trvalé archivní péče
– přístup ke sbírkám v rámci školních a výukových projekcí, případně jiné studijní a vědecké činnosti
– odborné konzultace, popř. odborná spolupráce na českých i zahraničních projektech z oblasti ochrany, zpracování, katalogizace, výzkumu, teorie a dějin filmu a filmových archiválií
– odborné publikace
– aktivity filmové výchovy
– zastupování české kinematografie na významných mezinárodních festivalech a trzích
– šíření informací o možnostech finančních podpor nabízených v systémech financování programu MEDIA